Business Mastercard kreditna kartica

Business Mastercard kreditna kartica

Saznajte više

Pojašnjenje promjena Naknada za kartično poslovanje za poslovne subjekte od 16.02.2021. (106 KB)

Naknade za kartično poslovanje za poslovne subjekte (138 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Business Mastercard kreditne kartice izdane temeljem Ugovora od 19.04.2021. (243 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Business Mastercard revolving kreditne kartice izdane temeljem Pristupnice od 19.04.2021. (216 KB)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Business Mastercard kreditne kartice od 19.04.2021 (79 KB)

Zahtjev za financiranje (537 KB)

Kvartalno financijsko izvješće, tablica zaduženosti, kupci i dobavljači (84 KB)

Tablica zaduženosti, kupci i dobavljači (61 KB)

Obrazac za sociodemografske podatke (167 KB)

Ugovor BMC Prilog 1 (991 KB)

Ugovor BMC Prilog 2 (893 KB)

Zahtjev za ugovaranje izvatka po BMC putem RBA iDIREKT (87 KB)

Opće informacije posrednika u osiguranju (82 KB)

Dokument s informacijama o proizvodu osiguranje od nezgode korisnika RBA kreditnih kartica (320 KB)

Uvjeti za UNIQA osiguranje korisnika RBA kreditnih kartica (193 KB)