Informativni dokument o naknadama i Pojmovnik

 

Prema Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN br.70/2017), koji je stupio na snagu 27.7.2017., te Odluci o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje (NN br.42/2018), koja je stupila na snagu 17.5.2018., od 1.11.2018. su u primjeni odredbe Zakona koje se odnose na transparentnost i usporedivost naknada.

Transparentnost i usporedivost naknada povezanih s računom za plaćanje

 

Transparentnost i usporedivost naknada osigurava se pomoću:

- Informativnog dokumenta o naknadama i pripadajućeg Pojmovnika,
- Izvješća o naknadama,
- Internetske stranice HNB -a za usporedbu naknada.

Informativni dokumenti o naknadama i Pojmovnik su dostupni na ovoj stranici u izborniku Dokumentacija i poslovnicama banke. Informativni dokument o naknadama (engl. Fee Information Document – FID) je standardizirani dokument s informacijama o naknadama za sve usluge koje se nalaze na popisu najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje. Pojmovnik uz Informativni dokument o naknadama pojašnjava svaki pojedinačni naziv najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje.


Usporedba naknada za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje, za sve banke u RH, 
je dostupna na linku Hrvatske narodne banke.
 

 

 

Najreprezentativnije usluge

 • Vođenje računa
  • Pružatelj računa upravlja računom kako bi ga potrošač mogao koristiti.

 • On-line bankarstvo
  • Pružatelj računa potrošaču omogućuje korištenje usluga povezanih s računom za plaćanje putem interneta ili mobilne aplikacije.

 • Kreditni transfer nacionalni u eurima
  • Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na drugi račun, u eurima.

 • Kreditni transfer u inozemstvo u eurima
  • Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na drugi račun, izvan Republike Hrvatske u eurima.

 • Kreditni transfer u inozemstvo u valuti različitoj od eura
  • Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na drugi račun, izvan Republike Hrvatske u valuti različitoj od eura.

 • Priljev iz inozemstva
  • Pružatelj računa zaprima novčana sredstva kreditnim transferom iz inozemstva na račun potrošača u Republici Hrvatskoj.

 • Trajni nalog
  • Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača izvršava redovite prijenose fiksnih iznosa novčanih sredstava s računa potrošača na drugi račun.

 • Izravno terećenje
  • Potrošač dozvoljava drugoj osobi (primatelju plaćanja) da pružatelju računa naloži prijenos sredstava s računa potrošača na račun primatelja plaćanja. Pružatelj računa potom prenosi novac primatelju plaćanja na datum ili datume koji/koje su potrošač i primatelj plaćanja međusobno ugovorili. Iznos se može mijenjati.

 • Izdavanje kreditne kartice
  • Pružatelj računa izdaje platnu karticu koja je povezana s računom za plaćanje potrošača. Ukupan iznos transakcija izvršenih putem kartice u ugovorenom razdoblju skida se u cijelosti ili djelomično s računa za plaćanje potrošača na ugovoreni datum. Ugovorom o kreditu sklopljenim između pružatelja i potrošača utvrđuje se hoće li se potrošaču obračunati kamate na pozajmljeni iznos.

 • Podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatu
  • Potrošač podiže gotov novac sa svog računa, na bankomatu u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu debitnom karticom.
    

 • Podizanje gotovog novca kreditnom karticom na bankomatu
  • Potrošač podiže gotov novac, na bankomatu u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu kreditnom karticom.

 • Prekoračenje
  • Pružatelj računa i potrošač unaprijed ugovaraju da potrošač smije pozajmiti novac kada na računu više nema novčanih sredstava. Tim se ugovorom utvrđuje maksimalni iznos koji se može pozajmiti te hoće li se potrošaču obračunati naknade i kamate.

 

Definicije i pojašnjenja svake pojedine usluge/naknade dostupna su u dokumentu Pojmovnik.