EU Uredba - prijenos novčanih sredstava

Osnovne informacije

 

Uredba (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava

Uredba ( EU ) 2015/847 je stupila na snagu 26. lipnja 2015. g., a primjenjuje se od 26. lipnja 2017. g. Uredbom se određuje skup informacija o Platitelju i Primatelju plaćanja koji treba pratiti prijenos novčanih sredstava, a u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istraživanja slučajeva pranja novca i financiranja terorizma.
Uredba 2015/847 se primjenjuje na prijenose novčanih sredstava u bilo kojoj valuti koje je poslao ili primio pružatelj platnih usluga ili posrednički pružatelj platnih usluga s poslovnim nastanom u Europskoj uniji a koji su barem djelomično provedeni elektroničkim putem, bez obzira da li je riječ o kreditnim transferima ili izravnom terećenju. 

Raiffeisenbank Austria d.d. kao pružatelj platnih usluga koji djeluje u Europskoj uniji je obvezna provjeriti da li sve priljevne i odljevne transakcije kao i one u kojima djeluje kao posrednički pružatelj platnih usluga sadržavaju potpunu informaciju o Platitelju i Primatelju plaćanja. Dodatno, za sva priljevna plaćanja u korist računa otvorenih kod Raiffeisenbank Austria d.d. treba provjeriti točnost informacije o Primatelju plaćanja.
Sukladno tome, svi prijenosi novčanih sredstava počevši od 26. lipnja 2017. g, bez obzira na valutu prijenosa, moraju sadržavati sljedeće informacije1:

Platitelj:
Broj računa ili IBAN ( ili jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije )2
Naziv
Adresa3

Primatelj:
Broj računa ili IBAN ( ili jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije )2
Naziv
Prema Uredbi, smatra se da je informacija o Primatelju plaćanja potpuna kada sadržava Broj računa/ IBAN i Naziv. Naša je preporuka da se dostave i podaci o Adresi Primatelja plaćanja ako Platitelj njima raspolaže.
Dodatno preporučujemo da prilikom odlaznih plaćanja u Svrsi doznake navedete potpun opis transakcije: 
Posljedice u slučaju prijenosa koji nisu u suglasju s Uredbom/ nepotpunih informacija

Ako prijenosu novčanih sredstava nisu priložene informacije propisane Uredbom ili su one nepotpune, takva transakcija može biti zadržana ili odbijena. To se primjenjuju na sve odljevne  transakcije koje uključuju posredničkog pružatelja platnih usluga kao i priljevne transakcije u kojima smo obvezni provjeriti dobivenu informaciju.

Da biste bili sigurni da će se Vaši prijenosi novčanih sredstava ubuduće odvijati bez zastoja, ljubazno Vas molimo da platne naloge uskladite s novom europskom direktivom.

Vezano za predmetno područje, u svibnju 2023. godine donijeta je nova Uredba (EU) 2023/1113 o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kriptoimovine, kojom je preinačena postojeća Uredba 2015/847 na način da su obuhvaćeni i prijenosi virtualne imovine. Preinake Uredbe će stupiti na snagu 30.12.2024. godine. 

1 Za prijenose sredstava unutar EU/EGP smatra se da je informacija o Platitelju 
Primatelju plaćanja potpuna ako je priložen Broj računa ili IBAN ( ili Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije). U slučaju da se jedan pružatelj platnih usluga nalazi izvan EU/EGP, potrebno je dostaviti potpunu informaciju. 

2 Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije se koristi ako se prijenos sredstava ne vrši na teret ili u korist računa u Banci.
3 ili broj osobnog dokumenta, identifikacijski broj klijenta ili datum i mjesto rođenja

Podrška

RBA INFO

Info telefon za poslovne subjekte

E-mail

E-mail kontakt za poslovne subjekte

Poslovnice

Popis poslovnica