Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 12. do 15. studenog

Datum CET Podatak (za razdoblje)
Hrvatska    
21.11. 11:00 Stopa nezaposlenosti (lis)
21.11. 11:00 Realne plaće, god.promj. (ruj)
Eurozona    
19.11. 10:00 eurozona: Tekući račun bilance plaćanja (ruj)
19.11. 11:00 eurozona: Output u građevinskom sektoru, god. promj. (ruj)
20.11. 08:00 Njemačka: Indeks proizvođačkih cijena, god. promj. (lis)
21.11. 16:00 eurozona: Povjerenje potrošača (stu)
22.11. 08:00 Njemačka: BDP, god.promj. (3. tr.)*
22.11. 09:30 Njemačka: PMI prerađivačkog sektora (stu)**
22.11. 09:30 Njemačka: PMI uslužnog sektora (stu)**
22.11. 10:00 eurozona: PMI prerađivačkog sektora (stu)**
22.11. 10:00 eurozona: PMI uslužnog sektora (stu)**
SAD    
19.11. 14:30 Izdane građevinske dozvole (lis)
19.11. 14:30 Započete gradnje stambenih objekata (lis)
21.11. 14:30 Zahtjevi za naknade za novonezaposlene (16. stu)
21.11. 14:30 Zahtjevi za naknade za nezaposlene (9. stu)
21.11. 16:00 Prodaja postojećh stambenih objekata (lis)
22.11. 16:00 U. of Mich. Očekivanja (stu)*
Događanja    
20.11. 20:00 Zapisnik sa sastanka FOMC-a

*konačni podaci
**preliminarni podaci