Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 12. do 16. studenog

CET Zemlja Podatak (za razdoblje)
12. studenog    
- - Nema važnijih ekonomskih objava
13. studenog    
08:00 Njemačka Indeks potrošačkih cijena (10/18)*
11:00 Njemačka ZEW indeks poslovnih očekivanja (11/18)
11:00 Eurozona ZEW indeks poslovnih očekivanja (11/18)
14. studenog    
08:00 Njemačka BDP (Q3/18)**
11:00 Eurozona Industrijska proizvodnja (09/18)
11:00 Eurozona BDP (Q3/18)**
11:00 Eurozona Zaposlenost (Q3/18)**
14:30 SAD Indeks potrošačkih cijena (10/18)
- Hrvatska Sjednica Savjeta HNB-a
15. studenog    
11:00 Eurozona Robna razmjena s inozemstvom (09/18)
14:30 SAD Zahtjevi za naknade za nezaposlene
14:30 SAD Zahtjevi za naknade za novonezaposlene
16:00 SAD Poslovne zalihe (09/18)
16. studenog    
11:00 Eurozona Indeks potrošačkih cijena (10/18)*
11:00 Hrvatska Indeks potrošačkih cijena (10/18)
15:15 SAD Industrijska proizvodnja (10/18)
15:15 SAD Iskorištenost kapaciteta (10/18)

*konačni podaci
**preliminarni podaci