Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 21. do 25. listopada

Datum CET Podatak (za razdoblje)
Hrvatska    
21.10. 11:00 Stopa nezaposlenosti (ruj)
21.10. 11:00 Realne plaće, god. promj. (kol)
21.10. 11:00 Izvješće o Proceduri prekomjernoga proračunskog manjka i razini duga opće države
21.10. 11:00 BDP 1995. – 2017., revidirani podaci
Eurozona    
21.10. 08:00 Njemačka: Indeks proizvođačkih cijena, god. promj. (ruj)
21.10. 11:00 eurozona: Javni dug/BDP (2018.)
23.10. 16:00 eurozona: Povjerenje potrošača (lis)
24.10. 09:30 Njemačka: PMI prerađivačkog sektora (lis)**
24.10. 09:30 Njemačka: PMI uslužnog sektora (lis)**
24.10. 10:00 eurozona: PMI prerađivačkog sektora (lis)**
24.10. 10:00 eurozona: PMI uslužnog sektora (lis)**
25.10. 08:00 Njemačka: GfK povjerenje potrošača (stu)
25.10. 10:00 Njemačka: IFO poslovna klima (lis)
25.10. 10:00 Njemačka: IFO očekivanja (lis)
SAD    
22.10. 16:00 Richmond prerađivačkog sektora (lis)
22.10. 16:00 Prodaja postojećih stambenih objekata (ruj)
24.10. 14:30 Narudžbe trajnih dobara (ruj)**
24.10. 14:30 Zahtjevi za naknade za novonezaposlene (19. lis)
24.10. 14:30 Zahtjevi za naknade za nezaposlene (12. lis)
24.10. 15:45 PMI prerađivačkog sektora (lis)**
24.10. 15:45 PMI uslužnog sektora (lis)**
24.10. 16:00 Prodaja novoizgrađenih stambenih objekata (ruj)
25.10. 16:00 U. of Mich. očekivanja (lis)*
Događanja    
24.10. 13:45 ESB odluka o kamatnim stopama

*konačni podaci
**preliminarni podaci