Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 24. do 28. srpnja 2017.

CET Zemlja Podatak (za razdoblje)
24. srpanj    
9:30 Njemačka PMI prerađivačkog sektora (07/17) - prva procjena
9:30 Njemačka PMI uslužnog sektora (07/17) - prva procjena
10:00 Eurozona PMI prerađivačkog sektora (07/17) - prva procjena
10:00 Eurozona PMI uslužnog sektora (07/17) - prva procjena
15:45 SAD PMI prerađivačkog sektora (07/17) - prva procjena
15:45 SAD PMI uslužnog sektora (07/17) - prva procjena
16:00 SAD Prodaja postojećih stambenih objekata (06/17)
25. srpanj    
10:00 Njemačka IFO indikator poslovne klime (07/17)
10:00 Njemačka IFO indikator poslovnih očekivanja (07/17)
26. srpanj    
16:00 SAD Prodaja novoizgrađenih stambenih objekata (06/17)
20:00 SAD FOMC - odluka o referentnoj kamatnoj stopi
27. srpanj    
8:00 Njemačka Gfk povjerenje potrošača (08/17)
14:30 SAD Narudžbe trajnih dobara (06/17) - prva procjena
14:30 SAD Zahtjevi za naknade za novonezaposlene
14:30 SAD Zahtjevi za naknade za nezaposlene
14:30 SAD Narudžbe trajnih industrijskih dobara (06/17) - prva procjena
14:30 SAD Zalihe u maloprodaji (06/17)
28. srpanj    
11:00

Eurozona

Poslovno povjerenje (07/17)
11:00 Eurozona Indikator poslovne klime (07/17)
11:00 Hrvatska Industrijska proizvodnja (06/17)
11:00 Hrvatska Trgovina na malo (06/17) - prva procjena
14:00 Njemačka Indeks potrošačkih cijena (07/17) - prva procjena
14:30 SAD BDP (Q2/17)
14:30 SAD Osobna potrošnja (Q2/17)
*konačni podaci