Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u listopadu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod* DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. (09/2018)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (09/2018)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 10. (09/2018)
Zaposlenost DZS 25. (09/2018)
Plaće DZS 25. (08/2018)
Stopa nezaposlenosti DZS 25. (09/2018)
Robna razmjena DZS 09. (07/2018)
Trgovina na malo DZS 05. (08/2018)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (09/2018)
Međunarodne pričuve HNB 31. (09/2018)
Kamatne stope HNB 31. (09/2018)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci