Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u travnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 29. (Q1/2019)
Industrijska proizvodnja DZS 31. (04/2019)
Indeks potrošačkih cijena DZS 15. (04/2019)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 8. (04/2019)
Zaposlenost DZS 27. (04/2019)
Plaće DZS 27. (03/2019)
Stopa nezaposlenosti DZS 27. (04/2019)
Robna razmjena DZS 09. (02/2019)
Trgovina na malo DZS 30. (04/2019)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (04/2019)
Međunarodne pričuve HNB 31. (04/2019)
Kamatne stope HNB 31. (04/2019)
Konsolidirana opća država HNB -

*konačni podaci