Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u travnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. (03/2024)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (03/2024)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 08. (03/2024)
Zaposlenost DZS 19. (03/2024)
Plaće DZS 19. (02/2024)
Stopa nezaposlenosti DZS 19. (03/2024)
Robna razmjena DZS 09. (01/2024)
Trgovina na malo DZS 30. (03/2024)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (03/2024)
Međunarodne pričuve HNB 15. (03/2024)
Kamatne stope HNB 30. (03/2024)
Konsolidirana opća država HNB 30. (4.tr./2023)
*konačni podaci