Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u listopadu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. (09/2019)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (09/2019)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 9. (09/2019)
Zaposlenost DZS 21. (09/2019)
Plaće DZS 21. (08/2019)
Stopa nezaposlenosti DZS 21. (09/2019)
Robna razmjena DZS 9. (07/2019)
Trgovina na malo DZS 30. (09/2019)
Platna bilanca HNB 30.9. (2Q/2019)
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (09/2019)
Međunarodne pričuve HNB 31. (09/2019)
Kamatne stope HNB 31. (09/2019)
Konsolidirana opća država HNB 31. (2Q/2019)

*konačni podaci