Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u listopadu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 29. (09/2021)
Indeks potrošačkih cijena DZS 15. (09/2021)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 06. (09/2021)
Zaposlenost DZS 20. (09/2021)
Plaće DZS 20. (08/2021)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (08/2021)
Robna razmjena DZS 08. (07/2021)
Trgovina na malo DZS 29. (09/2021)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (08/2021)
Međunarodne pričuve HNB 30. (08/2021)
Kamatne stope HNB 30. (08/2021)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci