Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u veljači

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 26. (Q4/2020)
Industrijska proizvodnja DZS 26. (01/2021)
Indeks potrošačkih cijena DZS 24. (01/2021)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 25. (01/2021)
Zaposlenost DZS 19. (01/2021)
Plaće DZS 19. (12/2020)
Stopa nezaposlenosti DZS 19. (01/2021)
Robna razmjena DZS 08. (11/2020)
Trgovina na malo DZS 26. (01/2021)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 26. (01/2021)
Međunarodne pričuve HNB 26. (01/2021)
Kamatne stope HNB 26. (01/2021)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci