Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u listopadu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. (09/2017)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (09/2017)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 10. (09/2017)
Zaposlenost DZS 31. (09/2017)
Plaće DZS 20. (08/2017)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (09/2017)
Robna razmjena DZS 10. (08/2017)
Trgovina na malo DZS 30. (09/2017)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (09/2017)
Međunarodne pričuve HNB 31. (09/2017)
Kamatne stope HNB 31. (09/2017)
Operacije središnje države HNB -
*konačni podaci