Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u lipnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. (05/2023)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (05/2023)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 12. (05/2023)
Zaposlenost DZS 20. (05/2023)
Plaće DZS 20. (04/2023)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (05/2023)
Robna razmjena DZS 9. (03/2023)
Trgovina na malo DZS 30. (05/2023)
Platna bilanca HNB 30. (1.tr/2023)
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (05/2023)
Međunarodne pričuve HNB 15. (05/2023)
Kamatne stope HNB 30. (05/2023)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci