Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u studenom

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 27. (Q3/2020)
Industrijska proizvodnja DZS 30. (10/2020)
Indeks potrošačkih cijena DZS 17. (10/2020)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 10. (10/2020)
Zaposlenost DZS 20. (10/2020)
Plaće DZS 20. (09/2020)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (10/2020)
Robna razmjena DZS 09. (08/2020)
Trgovina na malo DZS 30. (10/2020)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30.(10/2020)
Međunarodne pričuve HNB 30.(10/2020)
Kamatne stope HNB 30.(10/2020)
Konsolidirana opća država HNB -

*konačni podaci