Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u travnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. (03/2021)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (03/2021)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 09. (03/2021)
Zaposlenost DZS 20. (03/2021)
Plaće DZS 20. (02/2021)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (03/2021)
Robna razmjena DZS 09. (01/2021)
Trgovina na malo DZS 30. (03/2021)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (03/2021)
Međunarodne pričuve HNB 30. (03/2021)
Kamatne stope HNB 30. (03/2021)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci