Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u kolovozu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 28. (Q2/2019)
Industrijska proizvodnja DZS -
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (07/2019)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 7. (07/2019)
Zaposlenost DZS 19. (07/2019)
Plaće DZS 19. (06/2019)
Stopa nezaposlenosti DZS 19. (07/2019)
Robna razmjena DZS 09. (05/2019)
Trgovina na malo DZS 30. (07/2019)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (07/2019)
Međunarodne pričuve HNB 30. (07/2019)
Kamatne stope HNB 30. (07/2019)
Konsolidirana opća država HNB -

*konačni podaci