Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u ožujku

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 7./29. (01/02/2019)
Indeks potrošačkih cijena DZS 15. (02/2019)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 12. (02/2019)
Zaposlenost DZS 27. (02/2019)
Plaće DZS 27. (01/2019)
Stopa nezaposlenosti DZS 27. (02/2019)
Robna razmjena DZS 08. (12/2018)
Trgovina na malo DZS 13./29. (01/02/2019)
Platna bilanca HNB 29. (Q4/2018)
Bilanca monetarnih inst. HNB 29. (02/2019)
Međunarodne pričuve HNB 29. (02/2019)
Kamatne stope HNB 29. (02/2019)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci