Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u studenom

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 28. (3.tr./2023)
Industrijska proizvodnja DZS 30. (10/2023)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (10/2023)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 08. (09/2023)
Zaposlenost DZS 21. (10/2023)
Plaće DZS 21. (10/2023)
Stopa nezaposlenosti DZS 21. (10/2023)
Robna razmjena DZS 9. (08/2023)
Trgovina na malo DZS 30. (10/2023)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (10/2023)
Međunarodne pričuve HNB 15. (10/2023)
Kamatne stope HNB 30. (10/2023)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci