Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u ožujku

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 6. i 31. (01 i 02/2023)
Indeks potrošačkih cijena DZS 2., 17. i 31. (02 i 03/2023)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 9. (02/2023)
Zaposlenost DZS 21 (02/2023)
Plaće DZS 21. (01/2023)
Stopa nezaposlenosti DZS 21. (02/2023)
Robna razmjena DZS 10. (12/2022)
Trgovina na malo DZS 8. i 30. (01 i 02/2023
Platna bilanca HNB 31. (4tr./2022)
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (02/2023)
Međunarodne pričuve HNB 15. (02/2023)
Kamatne stope HNB 31. (02/2023)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci