Primijetili smo sljedeći sigurnosni propust: 

Debugger (DBG1)
 
Izgleda da vaš uređaj ne zadovoljava sigurnosne preduvjete za korištenje mojaRBA. Prilikom korištenja mojaRBA sigurnosni mehanizmi aplikacije identificirali su da uređaj pokušava koristiti debugger na mojaRBA aplikaciji. To je postupak kojim se pokušava detaljno analizirati izvorni kod aplikacije čime se može napraviti šteta u načinu rada same aplikacije te takve radnje nisu dopuštene na mojaRBA mobilnom bankarstvu. 
 
Sukladno članku 48. Općih uvjeta za korištenje iDIREKT servisa za fizičke osobe, u slučaju sumnje na kompromitiranost uređaja na kojem se koristi mojaRBA, Banka ima pravo privremeno blokirati korištenje usluge dok se navedeni sigurnosni propusti ne uklone.

Ako mislite da vaš uređaj nije kompromitiran, navedeno možete provjeriti s proizvođačem uređaja.