Primijetili smo sljedeći sigurnosni propust:

Task hijacking (TH1)
 
Izgleda da vaš uređaj ne zadovoljava sigurnosne preduvjete za korištenje mojaRBA BIZ aplikacije. Prilikom korištenja mojaRBA BIZ sigurnosni mehanizmi aplikacije identificirali su da se mojaRBA BIZ koristi na uređaju koji pokušava preuzeti kontrolu nad zadacima koji se istovremeno izvršavaju na vašem uređaju, a jedan od njih je i rad mojaRBA BIZ aplikacije.
 
Sukladno članku 45. Općih uvjeta za korištenje DIREKT servisa za poslovne subjekte, u slučaju sumnje na kompromitiranost uređaja na kojem se koristi mojaRBA BIZ, Banka ima pravo privremeno blokirati korištenje usluge dok se navedeni sigurnosni propusti ne uklone.
 
Ako mislite da vaš uređaj nije kompromitiran na ovaj način, navedeno možete provjeriti s proizvođačem uređaja.