Primijetili smo sljedeći sigurnosni propust:

Emulator (EM1)

Izgleda da vaš uređaj ne zadovoljava sigurnosne preduvjete za korištenje mojaRBA BIZ aplikacije. Prilikom korištenja mojaRBA BIZ sigurnosni mehanizmi aplikacije identificirali su da uređaj pokušava koristiti mojaRBA BIZ aplikaciju na emulatoru. To je postupak kojim računalni program (emulator) omogućava da aplikacija radi na drugačijem uređaju od onog za koji je aplikacija izvorno napravljena. Emulator pokušava emulirati ponašanje uređaja kojega emulira te takve radnje nisu dopuštene za mojaRBA BIZ mobilnu aplikaciju. 
 
Sukladno članku 45. Općih uvjeta za korištenje DIREKT servisa za poslovne subjekte, u slučaju sumnje na kompromitiranost uređaja na kojem se koristi mojaRBA BIZ, Banka ima pravo privremeno blokirati korištenje usluge dok se navedeni sigurnosni propusti ne uklone.

Ako mislite da vaš uređaj nije kompromitiran, navedeno možete provjeriti s proizvođačem uređaja.