Primijetili smo sljedeći sigurnosni propust:

Uključene opcije developera (DO1)
 
Izgleda da vaš uređaj ne zadovoljava sigurnosne preduvjete za korištenje mojaRBA BIZ aplikacije. Prilikom korištenja mojaRBA BIZ sigurnosni mehanizmi aplikacije identificirali su da se mojaRBA BIZ koristi na uređaju koji ima uključene opcije za developere. To je način rada uređaja koji omogućava korištenje naprednih funkcija Android operativnog sustava koji je namijenjen za stručnjake te postoji mogućnost stvaranja greške na samom operativnom sustavu prilikom nestručnog rukovanja te takve radnje nisu dopuštene za mojaRBA BIZ mobilnu aplikaciju. 
 
Sukladno članku 45. Općih uvjeta za korištenje DIREKT servisa za poslovne subjekte, u slučaju sumnje na kompromitiranost uređaja na kojem se koristi mojaRBA BIZ, Banka ima pravo privremeno blokirati korištenje usluge dok se navedeni sigurnosni propusti ne uklone.

Ako mislite da vaš uređaj nije mijenjan na ovaj način, navedeno možete provjeriti s proizvođačem uređaja.