Primijetili smo sljedeći sigurnosni propust: 

Debugger (DBG1)
 
Izgleda da vaš uređaj ne zadovoljava sigurnosne preduvjete za korištenje mojaRBA BIZ aplikacije. Prilikom korištenja mojaRBA BIZ sigurnosni mehanizmi aplikacije identificirali su da uređaj pokušava koristiti debugger na mojaRBA BIZ aplikaciji. To je postupak kojim se pokušava detaljno analizirati izvorni kod aplikacije čime se može napraviti šteta u načinu rada same aplikacije te takve radnje nisu dopuštene na mojaRBA BIZ mobilnom bankarstvu. 
 
Sukladno članku 45. Općih uvjeta za korištenje DIREKT servisa za poslovne subjekte, u slučaju sumnje na kompromitiranost uređaja na kojem se koristi mojaRBA BIZ, Banka ima pravo privremeno blokirati korištenje usluge dok se navedeni sigurnosni propusti ne uklone.

Ako mislite da vaš uređaj nije kompromitiran, navedeno možete provjeriti s proizvođačem uređaja.