MIFID II – delegirana uredba Komisije (EU) 2017/576

Pet najboljih mjesta izvršenja financijskih instrumenata

 

RBA vam omogućuje pristup dokumentu s informacijama o pet najboljih mjesta izvršenja financijskih instrumenata u smislu volumena trgovanja na kojima je RBA u prethodnoj godini izvršavala naloge klijenata. 
Radi smislene usporedbe i analize pet najboljih mjesta izvršenja RBA objavljuje informacije posebno za svaki razred financijskih instrumenata. Budući da je razred vlasničkih financijskih instrumenata veoma širok, podijeljen je na podrazrede na temelju likvidnosti. S obzirom na to da je likvidnost ključan čimbenik pri odabiru postupka izvršenja i da se mjesta izvršenja često natječu kako bi privukla tokove dionica kojima se najčešće trguje, vlasnički instrumenti klasificirani su prema njihovoj likvidnosti.

Kako bi se spriječile objave potencijalno osjetljivih informacija o volumenu poslovanja RBA, volumen izvršenja i broj izvršenih naloga izražen je kao postotak ukupnog volumena izvršenja, odnosno ukupnog broja izvršenih naloga u tom razredu financijskog instrumenta.