Portfelj RBA analitičara / osoba koje sudjeluju u izradi

 

 

Analitičar / osoba koja sudjeluje u izradi Dionice Obveznice Investicijski fondovi
Ana Turudić - - -
Zrinka Živković-Matijević - - -
Elizabeta Sabolek-Resanović - - -
Martina Bosanac HT, ATGR da -
Marko Germin ISTT - da
Jurica Mirković INDG - -
Ivan Jergović - - -
Ivana Malenica - - -
Jelena Slaviček HT - -
Anton Starčević HT - -
Slavko Križnjak ERNT, IGH, INGR, ULPL, VIRO - -


Podaci se odnose na stanje na dan 15. studenog 2018. godine.