Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u svibnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 29. (04/2020)
Indeks potrošačkih cijena DZS 15. (04/2020)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 7. (04/2020)
Zaposlenost DZS 19. (04/2020)
Plaće DZS 19. (032/2020)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (03/2020)
Robna razmjena DZS 8. (02/2020)
Trgovina na malo DZS 29. (04/2020)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 29. (04/2020)
Međunarodne pričuve HNB 29. (04/2020)
Kamatne stope HNB 29. (04/2020)
Konsolidirana opća država HNB -

*konačni podaci