Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u travnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30.(03/2019)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (03/2019)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 10. (03/2019)
Zaposlenost DZS 26. (03/2019)
Plaće DZS 26. (02/2019)
Stopa nezaposlenosti DZS 26. (03/2019)
Robna razmjena DZS 09. (01/2019)
Trgovina na malo DZS 30. (03/2019)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (03/2019)
Međunarodne pričuve HNB 30. (03/2019)
Kamatne stope HNB 30. (03/2019)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci