Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u prosincu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 29. (11/2022)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (11/2022)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 07. (11/2022)
Zaposlenost DZS 20 (11/2022)
Plaće DZS 20. (10/2022)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (11/2022)
Robna razmjena DZS 09. (09/2022)
Trgovina na malo DZS 30. (11/2022)
Platna bilanca HNB 30. (3. tr./2022)
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (11/2022)
Međunarodne pričuve HNB 30. (11/2022)
Kamatne stope HNB 30. (11/2022)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci