Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u ožujku

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod* DZS 02. (Q4/2017)
Industrijska proizvodnja DZS 09. i 30. (1/2018, 2/2018)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (02/2018)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 09. (02/2018)
Zaposlenost DZS 27. (02/2018)
Plaće DZS 27. (01/2017)
Stopa nezaposlenosti DZS 27. (02/2018)
Robna razmjena DZS 8. (12/2017)
Trgovina na malo DZS 16. (01/2018)
Platna bilanca HNB 30. (Q4/2017)
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (02/2018)
Međunarodne pričuve HNB 30. (02/2018)
Kamatne stope HNB 30. (02/2018)
Operacije središnje države HNB -
*konačni podaci