Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u kolovozu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 28. (Q2/2020)
Industrijska proizvodnja DZS -
Indeks potrošačkih cijena DZS 17. (07/2020)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 06. (07/2020)
Zaposlenost DZS 20. (07/2020)
Plaće DZS 20. (06/2020)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (07/2020)
Robna razmjena DZS 07. (05/2020)
Trgovina na malo DZS 28. (07/2020)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31.(07/2020)
Međunarodne pričuve HNB 31.(07/2020)
Kamatne stope HNB 31.(07/2020)
Konsolidirana opća država HNB -

*konačni podaci