Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u studenom

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod* DZS 28. (III/2018)
Industrijska proizvodnja DZS 29. (10/2018)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (10/2018)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 09. (10/2018)
Zaposlenost DZS 26. (10/2018)
Plaće DZS 26. (09/2018)
Stopa nezaposlenosti DZS 26. (10/2018)
Robna razmjena DZS 08. (08/2018)
Trgovina na malo DZS 08. (09/2018)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (10/2018)
Međunarodne pričuve HNB 30. (10/2018)
Kamatne stope HNB 30. (10/2018)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci