Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u rujnu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 2. (07/2019)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (08/2019)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 10. (08/2019)
Zaposlenost DZS 20. (08/2019)
Plaće DZS 20. (07/2019)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (08/2019)
Robna razmjena DZS 6. (06/2019)
Trgovina na malo DZS 30. (08/2019)
Platna bilanca HNB 30. (2Q/2019)
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (08/2019)
Međunarodne pričuve HNB 30. (08/2019)
Kamatne stope HNB 30. (08/2019)
Konsolidirana opća država HNB -

*konačni podaci