Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u prosincu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 1. (Q3/2017)
Industrijska proizvodnja DZS 29. (11/2017)
Indeks potrošačkih cijena DZS 15. (11/2017)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 08. (11/2017)
Zaposlenost DZS 29. (11/2017)
Plaće DZS 29. (10/2017)
Stopa nezaposlenosti DZS 22. (11/2017)
Robna razmjena DZS 7. (09/2017)
Trgovina na malo DZS 08. (10/2017)
Platna bilanca HNB 29. (Q3/2017)
Bilanca monetarnih inst. HNB 29. (11/2017)
Međunarodne pričuve HNB 29. (11/2017)
Kamatne stope HNB 29. (11/2017)
Operacije središnje države HNB -
*konačni podaci