Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u siječnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 29. (12/2018)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (12/2018)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 09. (12/2018)
Zaposlenost DZS 25. (12/2018)
Plaće DZS 25. (11/2018)
Stopa nezaposlenosti DZS 25. (12/2018)
Robna razmjena DZS 09. (10/2018)
Trgovina na malo DZS 08. (11/2018)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (12/2018)
Međunarodne pričuve HNB 31. (12/2018)
Kamatne stope HNB 31. (12/2018)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci