Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u svibnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 31. (Q1/2017)
Industrijska proizvodnja DZS 30. (04/2017)
Indeks potrošačkih cijena DZS 17. (04/2017)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 09. (04/2017)
Zaposlenost DZS 31. (04/2017)
Plaće DZS 23. (03/2017)
Stopa nezaposlenosti DZS 23. (04/2017)
Robna razmjena DZS 10. (03/2017)
Trgovina na malo DZS 30. (04/2017)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (04/2017)
Međunarodne pričuve HNB 31. (04/2017)
Kamatne stope HNB 31. (04/2017)
Operacije središnje države HNB 22. (03/2017)
*konačni podaci