Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u lipnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod* DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 29. (05/2018)
Indeks potrošačkih cijena DZS 15. (05/2018)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 08. (05/2018)
Zaposlenost DZS 27. (05/2018)
Plaće DZS 27. (04/2018)
Stopa nezaposlenosti DZS 27. (05/2018)
Robna razmjena DZS 07. (03/2018)
Trgovina na malo DZS 07. (04/2018)
Platna bilanca HNB 29. (Q1/2018)
Bilanca monetarnih inst. HNB 29. (05/2018)
Međunarodne pričuve HNB 29. (05/2018)
Kamatne stope HNB 29. (05/2018)
Operacije središnje države HNB -
*konačni podaci