Praćenje poslovnog odnosa s klijentima

Osnovne informacije

 

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Banka je u okviru provođenja mjera dubinske analize u obvezi primjenjivati mjeru stalnog praćenja poslovnog odnosa s klijentima. 
Banka je sukladno Zakonu dužna pratiti poslovne aktivnosti svakog klijenta koristeći sljedeće mjere:
- pratiti i provjeravati usklađenost poslovanja klijenta s predviđenom prirodom i namjenom poslovnog odnosa i transakcije,
- pratiti i provjeravati usklađenost izvora sredstava s previđenim izvorom sredstava koje je klijent naveo pri uspostavljanju poslovnog odnosa i kod transakcija,
- pratiti i provjeravati usklađenost poslovanja klijenta s njegovim uobičajenim opsegom poslovanja,
- redovito provjeravati i ažurirati prikupljene dokumente i osobne podatke o klijentu te je li klijent postao ili prestao biti politički izložena osoba.

 

Obrada osobnih podataka

 

Periodično obnavljanje osobnih podataka u evidencijama Banke nužno je za nesmetano poslovanje i održavanje međusobnog poslovnog odnosa. Obvezni osobni podaci koje je Banka dužna evidentirati su:
- identifikacijski podaci (podaci s osobnog identifikacijskog dokumenta poput osobne iskaznice ili putovnice),
- podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije.

Banka navedene podatke prikuplja i obrađuje isključivo u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te se obrada osobnih podataka na temelju i u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma smatra pitanjem od javnog interesa u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obaveza za klijente

 

Klijenti koji nisu u mogućnosti posjetiti najbližu poslovnicu Banke (temeljem zaprimljene obavijest Banke o zakonskoj potrebi ažuriranja osobnih podataka) mogu svoju obvezu izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Putem RBA internetskog bankarstva – klijenti koji su korisnici RBA internetskog bankarstva mogu putem autorizirane poruke poslati ispunjen SPN (Sprječavanje Pranja Novca) upitnik (uz obavijest Banke klijentima je dostavljen i editabilan SPN upitnik) te scan važećeg osobnog dokumenta. Ovako zaprimljena poruka smatra se ispravnom identifikacijom te će Banka temeljem zaprimljenih dokumenata provesti ažuriranje osobnih podataka u svojem sustavu. 
ili
b) Putem identifikacije od strane nadležnog tijela – klijenti koji nisu u mogućnosti posjetiti najbližu poslovnicu Banke te nisu niti korisnici RBA internetskog bankarstva mogu zatražiti provođenje identifikacije i ovjere kopije identifikacijskog dokumenta isključivo od nadležnog tijela zemlje u kojoj klijent trenutno boravi. 
Nadležno tijelo u Hrvatskoj je javni bilježnik ili strano diplomatsko predstavništvo, a u inozemstvu nadležni sud ili tijelo državne uprave, javni bilježnik te diplomatsko predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu. Uz provedbu identifikacije i ovjere kopije identifikacijskog dokumenta klijenti moraju ispuniti i SPN upitnik, koji im je dostavljen uz obavijest. Svu dokumentaciju klijenti moraju poslati poštom na sljedeću adresu:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
OPERATIVNO POSLOVANJE - Podrška računima i servisima
SR NJEMAČKE 2
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

U navedenom slučaju Banka će prihvatiti identifikaciju od strane „treće/ovlaštene osobe„ te će provesti ažuriranje osobnih podataka u svojem sustavu. 
ili
c) Putem posebne punomoći – klijenti koji nisu u mogućnosti posjetiti najbližu poslovnicu Banke te nisu niti korisnici RBA internetskog bankarstva mogu dati punomoć za posebnu pravnu radnju ažuriranja osobnih podataka i ispunjavanja potrebnih dokumenata (SPN upitnik) bilo kojoj trećoj osobi koja će po predočenju takve punomoći obaviti sve potrebne radnje u poslovnici Banke. Obzirom na to da se posebna punomoć mora ovjeriti kod javnog bilježnika, punomoćnik može donijeti ili original identifikacijskog dokumenta ili ovjerenu presliku. Redovna punomoć za raspolaganje određenim proizvodom se ne priznaje kao dokument putem kojeg opunomoćenik ima pravo ažuriranja osobnih podataka vlasnika proizvoda.