Praćenje poslovnog odnosa s klijentima

Osnovne informacije

 

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Banka je u okviru provođenja mjera dubinske analize u obvezi primjenjivati mjeru stalnog praćenja poslovnog odnosa s klijentima. 
Banka je sukladno Zakonu dužna pratiti poslovne aktivnosti svakog klijenta koristeći sljedeće mjere:
- pratiti i provjeravati usklađenost poslovanja klijenta s predviđenom prirodom i namjenom poslovnog odnosa i transakcije,
- pratiti i provjeravati usklađenost izvora sredstava s previđenim izvorom sredstava koje je klijent naveo pri uspostavljanju poslovnog odnosa i kod transakcija,
- pratiti i provjeravati usklađenost poslovanja klijenta s njegovim uobičajenim opsegom poslovanja,
- redovito provjeravati i ažurirati prikupljene dokumente i osobne podatke o klijentu te je li klijent postao ili prestao biti politički izložena osoba.

 

Obrada osobnih podataka

 

Periodično obnavljanje osobnih podataka u evidencijama Banke nužno je za nesmetano poslovanje i održavanje međusobnog poslovnog odnosa. Obvezni osobni podaci koje je Banka dužna evidentirati su:
- identifikacijski podaci (podaci s osobnog identifikacijskog dokumenta poput osobne iskaznice ili putovnice),
- podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije.

Banka navedene podatke prikuplja i obrađuje isključivo u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te se obrada osobnih podataka na temelju i u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma smatra pitanjem od javnog interesa u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obaveza za klijente

 

Klijenti koji nisu u mogućnosti posjetiti najbližu poslovnicu Banke (temeljem zaprimljene obavijest Banke o zakonskoj potrebi ažuriranja osobnih podataka) mogu svoju obvezu izvršiti na jedan od sljedećih načina. Svi predloženi načini predstavljaju ispravnu identifikaciju te će  Banka po primitku ispravno popunjene dokumentacije provesti ažuriranje osobnih podataka u svojoj bazi podataka. 

a) Putem RBA internetskog bankarstva – klijenti koji su korisnici RBA internetskog bankarstva mogu putem autorizirane poruke poslati ispunjen Upitnik za klijente – fizičke osobe (uz obavijest Banke klijentima je dostavljen i editabilan Upitnik za klijente – fizičke osobe) te scan važećeg osobnog dokumenta.

ili

b) Putem identifikacije od strane nadležnog tijela – klijenti mogu zatražiti provođenje identifikacije i ovjere kopije identifikacijskog dokumenta isključivo od nadležnog tijela zemlje u kojoj trenutno borave. 
Nadležno tijelo u Hrvatskoj je javni bilježnik ili strano diplomatsko predstavništvo, a u inozemstvu nadležni sud ili tijelo državne uprave, javni bilježnik te diplomatsko predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu. Uz provedbu identifikacije i ovjere kopije identifikacijskog dokumenta klijenti moraju ispuniti i Upitnik za klijente – fizičke osobe, koji im je dostavljen uz obavijest. Svu dokumentaciju klijenti moraju poslati poštom na sljedeću adresu:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
OPERATIVNO POSLOVANJE - Podrška računima i servisima
SR NJEMAČKE 2
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

ili

c) Putem posebne punomoći – klijenti mogu dati specijalnu punomoć  za ažuriranje osobnih podataka i ispunjavanje potrebnih dokumenata (Upitnik za klijente – fizičke osobe) bilo kojoj poslovno sposobnoj  trećoj osobi koja će po predočenju takve punomoći obaviti sve potrebne radnje u poslovnici Banke. Potpis klijenta na toj specijalnoj punomoći mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Iznimno, potpis na specijalnoj punomoći ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ako klijent za obavljanje ove posebne radnje opunomoći osobu koja već ima punomoć za raspolaganje sredstvima na klijentovom računu za plaćanje ili oročenom depozitu u Banci. Uz izvornik specijalne punomoći punomoćnik mora sa sobom donijeti u poslovnicu Banke original identifikacijskog dokumenta klijenta ili njegovu ovjerenu presliku.  

Temeljem specijalne punomoći ne mogu se ažurirati kontakt podaci klijenta.
Redovna punomoć za raspolaganje sredstvima na računu se ne priznaje kao dokument putem kojeg opunomoćenik ima pravo ažuriranja osobnih podataka klijenta.

ili


d) Putem e-maila s mail adrese evidentirane u bazi podataka Banke – klijenti koji su ranije ažurirali podatak o svojoj mail adresi u bazi podataka Banke na jedan od ugovorenih načina (osobno u poslovnici, putem IB-a ili pozivom u Kontakt centar Banke), mogu s te mail adrese poslati ispunjen i potpisan Upitnik za klijente – fizičke osobe (uz e-mail obavijest Banke klijentima je dostavljen i editabilan Upitnik za klijente – fizičke osobe) te scan važećeg osobnog dokumenta. Navedenu dokumentaciju je potrebno poslati na e-mail adresu spn.dokumentacija@rba.hr

Izuzetak: Klijenti koji su nerezidenti moraju poslati ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta što znači da moraju prethodno zatražiti provođenje identifikacije i ovjere kopije identifikacijskog dokumenta isključivo od nadležnog tijela zemlje u kojoj trenutno borave.