Automatska razmjena informacija u području poreza

Automatska razmjena informacija u području poreza

 • Pravna podloga

  Pravna podloga

  Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, uređena je administrativna suradnja u području poreza između Republike Hrvatske i država članica Europske unije i ostalih sudjelujućih jurisdikcija, kroz automatsku razmjenu informacija o financijskim računima između Republike Hrvatske i drugih jurisdikcija (Common Reporting Standard ili CRS) te provedba Sporazuma između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act ). Postupak prikupljanja podataka o poreznoj rezidentnosti klijenata, pravila dubinske analize i provedba automatske razmjene podatka dodatno su uređeni Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (dalje: Pravilnik).

 • Pravila dubinske analize klijenata

  Pravila dubinske analize klijenata

  Sukladno gore navedenim propisima i njima propisanim pravilima dubinske analize, financijske institucije u Republici Hrvatskoj, uključujući i Raiffeisenbank Austria d.d. (dalje: Banka) dužne su:
  • prikupiti od svojih klijenata relevantne podatke o njima samima i njihovim računima,
  • prikupiti od klijenta izjavu o poreznoj rezidentnosti i ostalu relevantnu dokumentaciju,
  • utvrditi poreznu rezidentnost klijenta na temelju dostavljenih podataka i dokumentacije,
  • kao rezultat procesa dubinske analize prosljeđivati podatke propisane Zakonom, nadležnom poreznom tijelu u odnosu na izvještajne račune do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine (za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine).

Informacije za klijente

 

U okviru pregleda, svi klijenti koji otvaraju račun u Banci nakon datuma 1. siječnja 2016. (novi klijenti) moraju ispuniti Izjavu o poreznoj rezidentnosti za fizičke osobe odnosno poslovni subjekti ispunjavaju Upitnika za klijente - poslovne subjekte ili Upitnik za klijente - fizičke osobe s registriranom djelatnošću (dalje Izjava).  Popunjavanjem Izjave klijent treba odrediti u kojoj državi ima poreznu rezidentnost. Dodatne informacije o pravilima utvrđivanja porezne rezidentnosti u pojedinim državama dostupne su na linku (dostupno samo na engleskom jeziku).

Klijent u Izjavi također mora navesti svoj porezni identifikacijski broj za državu koju je naveo kao državu svoje porezne rezidentnosti (ako mu je taj broj izdan). Ukoliko ne znate svoj porezni broj, dodatne informacije dostupne su na linku (dostupno samo na engleskom jeziku).

Poslovni subjekti ispunjavaju posebni Upitnik koji između ostaloga obuhvaća i podatke o poreznoj rezidentnosti i statusu djelatnosti (aktivni nefinancijski subjekt, pasivni nefinancijski subjekt, financijska institucija, tijelo javne vlasti, centralna banka, međunarodna organizacija, društvo čijim se dionicama redovito trguje na uređenom tržištu), te ukoliko se definiraju kao pasivni nefinancijski subjekt obvezni su dati podatke o poreznoj rezidentnosti svojih stvarnih vlasnika.
Sukladno zahtjevima postojeće regulative, Banka neće uspostaviti poslovni odnos sa klijentom koji odbije ispuniti Izjavu o poreznoj rezidentnosti. Banka će temeljem podataka zabilježenih u svojim sustavima i dokumentima koji su joj dostupni ispitati točnost klijentove Izjave.
U slučaju da prikupljeni podaci iz Izjave ukazuju da je klijent potencijalni porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država (dalje: SAD), od klijenta će se zatražiti da potvrdi ili ospori poreznu obvezu prema SAD-u popunjavanjem odgovarajućih FATCA obrazaca:
♦ obrazac W-9 
♦ obrazac W-8BEN (za fizičke osobe)
♦ obrazac W-8BEN-E (za poslovne subjekte) 

Izvještavanje

 

Banka će na osnovi prikupljenih podataka o poreznoj rezidentnosti svojih klijenata, isključivo Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, dostavljati podatke o financijskoj imovini klijenata za koje utvrdi da se mogu smatrati rezidentima SAD-a, država članica Europske unije i drugih sudjelujućih jurisdikcija sukladno članku 4. Pravilnika.
Popis sudjelujućih jurisdikcija dostupan je na web stranicama Porezne uprave.
Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava će predmetne podatke razmjenjivati s poreznim tijelima ostalih jurisdikcija uključujući i porezno tijelo SAD-a.
U opsegu razmjene podataka, porezne uprave međusobno dijele sljedeće podatke: identifikacijske podatke imatelja računa, porezni identifikacijski broj imatelja računa, broj i stanje računa te drugi podaci kako su navedeni u Zakonu u članku 26. (u odnosu na sudjelujuće jurisdikcije) odnosno 61 (u odnosu na SAD).
Dodatne informacije o automatskoj razmjeni informacija i obvezama koje sve banke u Hrvatskoj imaju prema Poreznoj upravi, možete pronaći na internetskim stranicama Porezne uprave.

Korisni linkovi Porezne uprave

 • CRS

  CRS

  Pogledajte na linku.

 • FACTA

  FACTA

  Pogledajte na linku