UVOĐENJE EURA

Kuna odlazi u povijest

UVOĐENJE EURA

Kuna odlazi u povijest

Saznajte više
 

Spremno smo dočekali euro! Sve naše usluge su funkcionalne i ponovno na raspolaganju.

Popisali smo još jednom važne informacije vezane uz izmjene u poslovanju s bankom nakon uvođenja eura. Prema Načelu neprekidnosti pravnih instrumenata iz Zakona o uvođenju eura nije potrebno mijenjati ugovornu dokumentaciju koja regulira ovaj segment poslovanja s bankom.

 

Vaš transakcijski račun u RBA

 

RBA transakcijski računi su multivalutni što znači da nema potrebe za zatvaranjem niti otvaranjem valutnih komponenti računa.

Saldo u kunama konvertirali smo u eure automatizmom uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura te će se konvertirano stanje zbrojiti s postojećim stanjem u eurima, ako na računima imate eure. Vaš ukupni saldo bit će prikazan pod istim IBAN brojem kao i do sada.

Ovlaštenja po vašem transakcijskom računu ostaju nepromijenjena, osim ako vas iznimno zbog toga ne kontaktiramo.

Skrećemo pozornost da smo uslijed uvođenja eura izmijenili dokumentaciju Okvirnog ugovora te vas upućujemo na našu web stranicu gdje možete pronaći sljedeće dokumente:
• Opće uvjete poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata
• Izvadak iz Odluke o visini naknada za usluge – za poslovne subjekte
• Terminski plan izvršenja platnih transakcija
• Pravilnik o obračunu kamata i naknada.

Zadavanje i izvršenje platnih naloga

 

Od dana uvođenja eura kao naše nove domaće valute osim primjene novih dokumenata koji čine Okvirni ugovor primjenjuje se nova dokumentacija za:
• SEPA kreditni transfer pri čemu izdvajamo novi format pain.001
• SEPA izravno terećenje pri čemu izdvajamo novi format pain.008

Sva dokumentacija je dostupna na www.sepa.hr, a u slučaju potrebe provjere ispravnost novih izmjena pain001 formata, možete nam se obratiti na uobičajene kanale komunikacije s osobama s kojima ste inače u kontaktu u našoj banci.

Podsjećamo da više ne zaprimamo naloge u kunama uz par iznimaka:
• Gotovinske naloge uplata tijekom dvojnog opticaja u svrhu pologa utrška od redovnog poslovanja
• Unaprijed tiskanih naloga (npr. za komunalije) u periodu od šest mjeseci

U oba navedena slučaja nalozi se provode u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.
Sve prethodno ugovorene trajne naloge i naloge SEPA izravnog terećenja ćemo i dalje provoditi sukladno zadanim instrukcijama uz automatsku konverziju kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Sva prethodno dana ovlaštenja ostaju i dalje na snazi, a limiti vezani uz zadavanje platnih naloga će biti konvertirani po fiksnom konverzijskom tečaju.

Prometi i stanja po računu

 

Sukladno ugovorenoj dinamici, 2.1.2023. isporučeni su izvodi po računima za 30.12.2022. i 31.12.2022 i to u valutama u kojima ste imali promet. Ako ste imali promete u kunama, dostavljen je izvod u kunama sa završnim saldom u kunama.

Završni saldo na dan 31.12.2022. u kunama preračunat je po fiksnom tečaju u eure. Dobiveni iznos, uvećan za prethodni saldo u eurima (ako ste ga imali), predstavlja početno stanje u eurima na prvom kreiranom izvodu 2023. godine, kojeg zaprimate prema ugovorenoj periodičnosti. Sva ostala salda, u slučaju da imate prometa u drugoj stranoj valuti, prenose se na izvatke prema dosadašnjim pravilima.

Od 1. siječnja 2023., Izvodi o stanju i prometu po računu prikazuju se u eurima.

Naknade za usluge po transakcijskom računu za prosinac obračunali smo i naplatili 31.12.2022. u kunama te su iskazane na vama dostupnim Rekapitulacijama obračunatih naknada. Od dana uvođenja eura naknade se obračunavaju, naplaćuju i na Rekapitulacijama iskazuju u eurima.

Dugovanja po obračunatim, a nenaplaćenim naknadama iz 2022. naplaćuju se u 2023. u eurima.

Debitne kartice

 

Brojevi računa i kartica, kao i svi uvjeti i odredbe ostali su nepromijenjeni.
Limiti potrošnje su ostali isti i konvertirani su primjenom fiksnog tečaja konverzije u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje

Bankomati

 

Od sada na bankomatima podižite i uplaćujete isključivo gotov novac eura.

Minimalni apoen koji možete podići na bankomatu iznosi 10 eura. Bankomati će se puniti apoenima od minimalno 10 i 20 eura. Važno je napomenuti kako bankomat u jednoj transakciji može isplatiti najviše 40 novčanica.

Gotov novac

 

U periodu dvojnog optjecaja moći ćete polagati svoje utrške od redovnog poslovanja u kunama i eurima kroz ugovorene kanale, uz odobrenje vašeg transakcijskog računa u eurima. Skrećemo pozornost da je kod polaganja u DNT trebate odvojiti pologe u kunama i eurima u dvije zasebne vrećice uz prilaganje zasebne specifikacije. Ovdje možete preuzeti našu Specifikaciju pologa gotovine u DNT.

Kunske pologe utrška tijekom dvojnog opticaja ćemo konvertirati uz istovremeni polog eura na transakcijski račun uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Konverziju obavljamo bez naknade.

RBA POS uređaji

 

Od 1.1.2023. svi prometi prihvaćeni u 2022. s valutom plaćanja u 2023. konvertirat će se u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

 

Prilikom dvojnog prikaza iznosa naknada i drugih novčanih iskaza koristi se fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna uvažavajući pravila za preračunavanje i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ako vam je potrebna pomoć ili pojašnjenje oko bilo čega, nazovite nas na broj telefona 072 92 92 92 iz Hrvatske ili ako zovete iz inozemstva na +385 72 92 92 92 ili +385 1 6591 592. Možete nam i pisati na info@rba.hr