UVOĐENJE EURA

Kuna odlazi u povijest

UVOĐENJE EURA

Kuna odlazi u povijest

Saznajte više

Predopskrba

 • Što je predopskrba?
  • Predopskrba je postupak u kojem poslovni subjekti mogu pribaviti gotov novac eura koji će im biti potreban za poslovanje od 1. siječnja 2023. Postupak predopskrbe vodi Hrvatska narodna banka u suradnji s bankama i FINA-om. 

   Posredna predopskrba je postupak u kojemu banka opskrbljuje poslovne subjekte gotovim novcem eura prije dana uvođenja eura. 

 • Koji su oblici predopskrbe – kako, kad i gdje mogu pribaviti potrebne novčanice i kovanice eura?
  • Ovisno o veličini i tipu poslovnog subjekta, postoje tri tipa predopskrbe za poslovne subjekte: 

   POČETNI PAKETI EUROKOVANICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE 

   Ako vam nisu potrebne novčanice, moći ćete nabaviti potrebne kovanice kupnjom unaprijed pripremljenih Početnih paketa eurokovanica. 

   Paketi sadrže 525 eurokovanica u ukupnoj vrijednosti od 145 eura i 50 centi. Cijena paketa bit će 1096,27 kuna, koliko iznosi vrijednost kovanica preračunato prema fiksnom tečaju konverzije. 

   Početni paketi eurokovanica moći će se nabaviti od 1. do 31. prosinca 2022.  

   POJEDNOSTAVLJENA POSREDNA PREDOPSKRBA 

   Ovaj tip predopskrbe namijenjen je mikroposlovnim subjetima u koje spadate ako imate manje od deset radnika, vaši godišnji prihodi i/ili ukupna aktiva ne prelaze 15 milijuna kuna, a u našoj banci imate otvoren račun. 

   Pojednostavljena posredna predopskrba može vas opskrbiti iznosom do 10.000,00 eura. Za veće iznose primjenjuje se proces Posredne opskrbe. – ovdje nedostaje naknadno ubačen dio za datum:

   Sami definirate u kojim apoenima želite podići ciljani iznos, a možete naručiti novčanice i kovanice.  

   Nije potrebno naručiti se ili rezervirati termin – samo dođite u neku od naših poslovnica u razdoblju od 27.12.2022. do 31.12.2022.. 

   Prilikom preuzimanja eura, zastupnik poslovnog subjekta dužan je potpisati Izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta. 

   POSREDNA PREDOPSKRBA 

   Ovaj tip predopskrbe odnosi se na sve poslovne subjekte koji imaju transakcijski račun u našoj banci, a koji nisu mikroposlovni subjekti ili su mikroposlovni subjekti koji trebaju više od 10.000 eura. 

   Zastupnik poslovnog subjekta mora u periodu između 02. i 31. listopada 2022. doći u poslovnicu banke potpisati Ugovor o posrednoj predopskrbi novčanicama i kovanicama eura. Uz ugovor treba priložiti ispunjenu Specifikaciju - apoensku strukturu naručenog gotovog novca eura za sve svoje lokacije. 

   Datum preuzimanja gotovine se dogovara unaprijed i to u periodu od 02.11.2022. do 24.12.2022. 

   Eure ćete moći preuzeti u: 

   • poslovnicama Banke koje obavljaju gotovinsko poslovanje – popis poslovnica je na poveznici: https://www.rba.hr/lokacije-poslovnice-bankomati 

   • poslovnicama FINA-e (ako imate ugovoreno obavljanje platnog prometa u poslovnicama FINA-e) 

   • preko FINA GS-a (ako imate sklopljen tripartitni ugovor o postupanju s vrijednosnim pošiljkama)

 • Što su početni paketi eurokovanica?
  • Početni paketi eurokovanica sadrže točno određenu količinu različitih apoena eurokovanica s nacionalnom stranom Republike Hrvatske u unaprijed određenoj vrijednosti. 

   Dvije su vrste paketa: 

   • Paketi za poslovne subjekte sadrže 525 eurokovanica svih apoena, u vrijednosti od 145,50 eura. 

   • Paketi za fizičke osobe sadrže 33 eurokovanice svih apoena, u vrijednosti od 13,28 eura. 

 • Na koji način će se (u tehničkom smislu) vršiti opskrba, posebno onih lokacija koje polažu gotovinu na račun u RBA, a u mjestu nema poslovnice RBA? Hoće li se predopskrba provoditi u poslovnicama FINA-e u kojima se trenutno provodi i polog gotovine?
  • Prema želji klijenta, sve vrste predopskrba moći se napraviti u poslovnicama FINA-e i u svim RBA poslovnicama. 

 • Hoće li biti moguć polog utrška u kunama nakon uvođenja eura?
  • Da, tijekom prva dva tjedna moći ćete položiti utržak i u kunama i u eurima.

   Za udaljene lokacije ćemo omogućiti dulji rok, ali točan broj dana još nije definiran.

   Pratite nas – redovito ažuriramo svoje stranice i o svemu ćemo vas obavijestiti na vrijeme.

 • Hoće li FINA GS bez naknade prevoziti novac za predopskrbu za sve lokacije ili samo za one koje koriste njihovu uslugu?
  • FINA GS će vršiti prijevoz samo za lokacije za koje je ugovorena usluga.

Pravne osobe - transakcijski račun (IBAN)

Pravne osobe – ugovori

Kartično poslovanje

 • Što će se dogoditi s limitom po kreditnoj kartici i hoće li se mijenjati kamatna stopa?
  • Limit po kreditnoj kartici u kuni preračunat će se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji je propisan Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

   Kamatna stopa će ostati ista, tj. uvođenje eura ne utječe na fiksnu kamatnu stopu tijekom razdoblja važenja kamatne stope.

 • Hoće li se mijenjati kreditne i debitne kartice koje su vezane uz račun?
  • Ne. Prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, brojevi računa i kartica, kao i svi uvjeti i odredbe ostat će nepromijenjeni.

   Korisnik kartice ne treba ništa poduzimati.

 • Što će se dvojno prikazivati u kartičnom poslovanju?
  • Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja započinje prvog ponedjeljka u rujnu, odnosno 05.09.2022., i završit će protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura, odnosno 31. prosinca 2023.

   Banka će u razdoblju dvojnog iskazivanja korisnicima svojih usluga dvojno iskazivati sljedeće cijene i druge novčane iskaze vrijednosti vezane uz kartično poslovanje:

   • tarife naknada

   • na bankomatu

   • pri isplati gotovog novca na ponuđenim pred-definiranim iznosima na ekranu

   • stanje računa kod upita u stanje računa ako je dostupno na ekranu i ispisu*

   *pod uvjetom da se gotov novac isplaćuje klijentu čiji račun vodi vlasnik/korisnik bankomata

   • kod ugovora o potrošačkom kreditu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura:

   • ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) odnosno drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu*

   *ova obveza se odnosi na dvojni prikaz na ESIS obrascu prilikom ugovaranja kreditne kartice te na dvojni prikaz na otplatnom planu i ESIS obrascu prilikom ugovaranja Mikrokredita

   • kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kuni

   • stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo a neplaćeno dugovanje*

   *ova obveza se u kartičnom poslovanju odnosi na Godišnji izvadak po mikrokreditu i Godišnji izvadak o nepodmirenom stanju

   Sukladno pravilima, prije uvođenja eura kao službene valute, najprije se dvojno prikazuju iznosi u kunama, a potom u eurima. Nakon uvođenja eura kao službene valute, prvo će se prikazivati iznosi u eurima, a zatim u kunama.

Prihvat kartica na POS uređajima i online prodajnim mjestima

Pravne osobe - Financiranje

 • Kako će uvođenje eura utjecati na postojeće ugovore o kreditima?
  • U skladu s načelom neprekidnosti pravnih instrumenata, postojeći ugovori o kreditima su i dalje valjani i ne zahtijevaju nikakve izmjene zbog konverzije u euro. 
   Kunski krediti i kunski krediti s valutnom klauzulom u euru 01.01.2023. automatski postaju eurski krediti. Svi kunski iznosi preračunavaju se u eure po fiksnom tečaju konverzije i daljnja otplata provodi se u eurima. 
   Kod kredita koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom tijekom cijelog razdoblja otplate, kamatna stopa neće se mijenjati.  
   Kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom, parametar uz koji je ugovorena promjenjiva kamatna stopa neće se mijenjati nakon dana uvođenja eura, osim kreditima gdje je ugovoren parametar vezan uz kunu (NRS, trezorski zapisi Ministarstva financija). Nakon dana uvođenja eura, kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope koristit će se parametar vezan uz euro, odgovarajućeg obuhvata i ročnosti.

 

Ako imate dodatnih pitanja, nemojte oklijevati - javite nam se i slobodno pitajte sve što vas zanima. Tu smo za vas.

Možete nam se javiti na info@rba.hr,  na broj telefona  072 62 62 62, u naše 62 poslovnice širom Hrvatske, putem direktne poruke na društvenim mrežama ili poštom na adresu Magazinska cesta 69, Zagreb. 

Tu je i web stranica www.euro.hr koju je pokrenula Hrvatska narodne banka. Tamo možete saznati detalje i novosti o uvođenju eura.