UVOĐENJE EURA

Kuna odlazi u povijest

UVOĐENJE EURA

Kuna odlazi u povijest

Saznajte više
 

PREDOPSKRBA EURIMA

Pitanja i odgovore vezano uz predopskrbu eurima pročitajte ovdje.

Pravne osobe - transakcijski račun (IBAN)

Pravne osobe – ugovori

Kartično poslovanje

 • Što će se dogoditi s limitom po kreditnoj kartici i hoće li se mijenjati kamatna stopa?
  • Limit po kreditnoj kartici u kuni preračunat će se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji je propisan Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

   Kamatna stopa će ostati ista, tj. uvođenje eura ne utječe na fiksnu kamatnu stopu tijekom razdoblja važenja kamatne stope.

 • Hoće li se mijenjati kreditne i debitne kartice koje su vezane uz račun?
  • Ne. Prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, brojevi računa i kartica, kao i svi uvjeti i odredbe ostat će nepromijenjeni.

   Korisnik kartice ne treba ništa poduzimati.

 • Što će se dvojno prikazivati u kartičnom poslovanju?
  • Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja započinje prvog ponedjeljka u rujnu, odnosno 05.09.2022., i završit će protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura, odnosno 31. prosinca 2023.

   Banka će u razdoblju dvojnog iskazivanja korisnicima svojih usluga dvojno iskazivati sljedeće cijene i druge novčane iskaze vrijednosti vezane uz kartično poslovanje:

   • tarife naknada

   • na bankomatu

   • pri isplati gotovog novca na ponuđenim pred-definiranim iznosima na ekranu

   • stanje računa kod upita u stanje računa ako je dostupno na ekranu i ispisu*

   *pod uvjetom da se gotov novac isplaćuje klijentu čiji račun vodi vlasnik/korisnik bankomata

   • kod ugovora o potrošačkom kreditu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura:

   • ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) odnosno drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu*

   *ova obveza se odnosi na dvojni prikaz na ESIS obrascu prilikom ugovaranja kreditne kartice te na dvojni prikaz na otplatnom planu i ESIS obrascu prilikom ugovaranja Mikrokredita

   • kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kuni

   • stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo a neplaćeno dugovanje*

   *ova obveza se u kartičnom poslovanju odnosi na Godišnji izvadak po mikrokreditu i Godišnji izvadak o nepodmirenom stanju

   Sukladno pravilima, prije uvođenja eura kao službene valute, najprije se dvojno prikazuju iznosi u kunama, a potom u eurima. Nakon uvođenja eura kao službene valute, prvo će se prikazivati iznosi u eurima, a zatim u kunama.

Prihvat kartica na POS uređajima i online prodajnim mjestima

Pravne osobe - Financiranje

 • Kako će uvođenje eura utjecati na postojeće ugovore o kreditima?
  • U skladu s načelom neprekidnosti pravnih instrumenata, postojeći ugovori o kreditima su i dalje valjani i ne zahtijevaju nikakve izmjene zbog konverzije u euro. 
   Kunski krediti i kunski krediti s valutnom klauzulom u euru 01.01.2023. automatski postaju eurski krediti. Svi kunski iznosi preračunavaju se u eure po fiksnom tečaju konverzije i daljnja otplata provodi se u eurima. 
   Kod kredita koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom tijekom cijelog razdoblja otplate, kamatna stopa neće se mijenjati.  
   Kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom, parametar uz koji je ugovorena promjenjiva kamatna stopa neće se mijenjati nakon dana uvođenja eura, osim kreditima gdje je ugovoren parametar vezan uz kunu (NRS, trezorski zapisi Ministarstva financija). Nakon dana uvođenja eura, kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope koristit će se parametar vezan uz euro, odgovarajućeg obuhvata i ročnosti.

 • Što će se dogoditi s dopuštenim prekoračenjem po transakcijskom računu?
  • Dopušteno prekoračenje u kunama (iskorišteno i neiskorišteno stanje, kao i ugovoreni iznos) konvertirat će se u eure po fiksnom tečaju konverzije. Obzirom da su RBA transakcijski računi multivalutni, konvertirana kunska i postojeća eurska stanja na računu će se zbrojiti. Po računima koji imaju dopušteno prekoračenje u korištenju, za iznos postojećeg eurskog stanja na računu umanjit će se stanje iskorištenog dopuštenog prekoračenja i povećati stanje neiskorištenog dopuštenog prekoračenja (maksimalno do ugovorenog iznosa konvertiranog u eure).

 

Ako imate dodatnih pitanja, nemojte oklijevati - javite nam se i slobodno pitajte sve što vas zanima. Tu smo za vas.

Možete nam se javiti na info@rba.hr,  na broj telefona  072 62 62 62, u naše 62 poslovnice širom Hrvatske, putem direktne poruke na društvenim mrežama ili poštom na adresu Magazinska cesta 69, Zagreb. 

Tu je i web stranica www.euro.hr koju je pokrenula Hrvatska narodne banka. Tamo možete saznati detalje i novosti o uvođenju eura.