UVOĐENJE EURA

Kuna odlazi u povijest

UVOĐENJE EURA

Kuna odlazi u povijest

Saznajte više

Fizičke osobe - potrošači

 • Kako zakon štiti fizičke osobe - potrošače u procesu prelaska s kune na euro?
  • Proces uvođenja eura provodi se prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) koji štiti potrošače i osiguravaju da se svi pridržavaju zakona.

   U postupku uvođenja eura primjenjuju se načelo zaštite potrošača, načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena, načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, načelo učinkovitosti i ekonomičnosti te načelo transparentnosti i informiranosti.

   Načelo zaštite potrošača propisuje da potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden, a preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti provodi se bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje temeljem Zakona.

   Zakon jamči tri važna načela koja štite vaše interese:

   1. Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata

   • Dakle, svi ugovori ostaju na snazi kakvi su bili - jer uvođenje eura ne daje pravo na izmjenu odredbi niti jednostrani otkaz ili raskid, osim ako je to predviđeno izričito ugovorom, zakonom ili posebnim propisom.

   2. Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti

   • uvođenje eura te svi postupci i aktivnosti koji iz toga proizlaze provode se na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova

   3. Načelo transparentnosti i informiranosti

   • informacije o uvođenju eura trebaju biti jasne, razumljive, dostupne, čitljive i vidljive. Zato smo mi u RBA pripremili korisne materijale za vas a svi naši djelatnici stoje vam uvijek na raspolaganju s jednostavnim i praktičnim uputama o svemu što vas može zanimati vezano uz euro.

   4. Načelo zabrane povećanja cijena

   • zabranjeno je poslovnim subjektima (i svima ostalima) pri uvođenju eura povećati cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga

 • Kako će banke obavijestiti svoje korisnike o preračunavanju i utjecaju uvođenja eura na njihove račune, kredite, štednju i druge usluge?
  • Najkasnije do kraja rujna ove godine poslat ćemo vam tzv. Općenitu obavijest, u kojoj ćete dobiti sljedeće informacije:

   1. dan uvođenja eura,

   2. fiksni tečaj konverzije,

   3. da se preračunavanje koje se odnosi na sklopljeni ugovor o depozitu, kreditu i drugom novčanom iskazu vrijednosti provodi primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog člankom 14. Zakona, uz detaljnu informaciju o matematičkom pravilu zaokruživanja koje se primjenjuje na takvo preračunavanje,

   4. da će obveznik primjene ove Odluke preračunavanje i zaokruživanje provesti na dan uvođenja eura, na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i u ostalim evidencijama u kuni u iznose u euru, bez naknade i bez izmjene jedinstvenog broja računa,

   5. ako je primjenjivo, da je nalog klijenta za plaćanje u kuni koji je zaprimljen prije dana uvođenja eura, a koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, obveznik primjene ove Odluke dužan izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje i

   6. ako je primjenjivo, o pravu klijenta koji prije dana uvođenja eura kod obveznika primjene ove Odluke ima otvoren zaseban račun i u kuni i u euru, da bez naknade zatvori jedan ili više računa i prenese sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovom izboru koji se vodi kod istog obveznika primjene ove Odluke te da to pravo može ostvariti u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, a ukoliko ne iskoristi to pravo, nastavit će plaćati naknade za sve račune kao i prije dana uvođenja eura.

   Uz informacije navedene u stavku 1. ovog članka, obveznik primjene ove Odluke dužan je izvijestiti klijenta koji je potrošač o razdoblju dvojnog iskazivanja te o bitnim informacijama iz članka 46. stavka 2. Zakona koje će potrošaču dvojno iskazati.

   U skladu s zakonskim propisima poslat ćemo i tzv. Individualnu obavijest:

   • Korisnicima kredita u kuni ili euru ili uz valutnu klauzulu u euru

   • Vlasnicima depozita u kuni ili uz valutnu klauzulu u euru

   • Poslovnim subjektima koji su korisnici kredita u kuni ili uz valutnu klauzulu u euru i vlasnici oročenog depozita u kuni ili uz valutnu klauzulu u euru

   • Korisnicima investicijskih i pomoćnih usluga (brokerskim i skrbničkim uslugama)

   Individualna obavijest sadržavat će informacije o:

   • preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope, uključujući, ako je primjenjivo, novi otplatni plan u euru

   stanju vrijednosnih papira  i novčanih sredstava za trgovanje
   svim eventualnim promjenama koje mogu proizaći uvođenjem eura

   Fizičke osobe - potrošači će primiti Individualnu obavijest najkasnije dva tjedna prije uvođenja eura.

 • Što je period dvojnog iskazivanja cijena?  U kojem periodu će se primjenjivati?
  • Dvojno iskazivanje cijena znači da će cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti biti prikazani i u kunama i u eurima.

 • Što će banke dvojno iskazivati u kunama i eurima?
  • Ovo je popis cijena i novčanih iskaza vrijednosti gdje je će banka koristiti dvojno iskazivanje:  

   • Tarifa naknada  

   • Izvješća o stanju i prometu na kunskom transakcijskom računu - početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja  

   • Stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja u prikazu o računu putem usluge internet bankarstva   

   • Na bankomatu pri isplati gotovog novca na ponuđenim pred-definiranim iznosima na zaslonu te kod upita o stanju računa  

   • Za kredite u kunama koji su u ponudi prije dana uvođenja eura - ukupan iznos kredita i iznos mjesečnog obroka u otplatnom planu  

   • Za postojeće kredite u kunama - stanje nedospjelog i dospjelog neplaćenog dugovanja u godišnjoj obavijesti o stanju kredita  

 • Gdje možete nabaviti eure u kovanicama i novčanicama?
  • 1. Kovanice ćete moći nabaviti kupovinom Početnog paketa eurokovanica

   U periodu od 01.12. do 31.12.2022. godine moći ćete nabaviti Početne pakete eurokovanica koji sadrže 33 eurokovanice svih apoena u ukupnoj vrijednosti od 13 eura i 28 centi. To su kovanice koje na pozadini imaju hrvatske motive.
   Za jedan početni paket eurokovanica fizička osoba - potrošač plaća iznos od 100,00 kuna.
   U jednoj transakciji banka vam može prodati najviše 2 Početna paketa eurokovanica.
   Kovanice iz Početnog paketa eurokovanica NE SMIJU se koristiti prije 01.01.2023..
   Pakete ćete moći kupiti u bankama, poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte.

    

   2. Novčanice eura možete podignuti na bankomatu

   Od 01.01.2023. u 00:00 sati bankomati će isplaćivati isključivo eure. U prijelaznom periodu možda neće svi bankomati biti spremni isplatiti eure, ali banke će osigurati dovoljnu količinu bankomata koji će isplaćivati eure.

   Prije odlaska na bankomat, provjerite na našim stranicama je li taj bankomat aktivan i ako nije - koji je najbliži bankomat opremljen eurima.

   Novčanice eura, naravno, možete sa svojih računa podignuti i na šalterima naših poslovnica.

   A najjednostavnije će vam biti plaćati mobitelom, kroz našu RaiPay aplikaciju, karticama ili putem Internet bankarstva.

 • Gdje i kako ću moći pretvoriti gotov novac kune za gotov novac eura?
  • 1. Položite novac na račun

   Najjednostavniji način promjene je položiti kune na račun u banci i čekati 01.01.2023. kada će kune automatizmom postati euri.

   2. Promijenite novac u bankama, poštama i na FINA-i

   Tijekom cijele 2023. godine (od 01.01. do 31.12.2023.) kune će se moći zamijeniti u euro bez naknade po fiksnom tečaju od 1 euro = 7,53450 kuna u poslovnicama:

   • banaka

   • FINA-e

   • Hrvatske pošte

 • Koliko najviše kuna mogu promijeniti u jednoj transakciji?
  • Na šalterima se može zamijeniti najviše 100 novčanica i 100 kovanica kuna po transakciji bez naknade.

   Za veći broj novčanica i kovanica od navedenog, postoji mogućnost naplaćivanja naknade.

 • Iznad kojeg iznosa se moram najaviti za konverziju kune u euro?
  • Banke, FINA i Hrvatska pošta će odrediti iznos iznad kojeg se obvezno najaviti za zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura – javit ćemo čim budemo imali tu informaciju. Pratite nas!

 • Gdje ću moći mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura nakon 31.12.2023.?
  • Od 01.01.2024. Hrvatska narodna banka će besplatno mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i to:

   • novčanice kune - bez vremenskog ograničenja

 • Kako će se plaćati režije – i što s uplatnicama u kunama koje ćemo plaćati nakon 01.01.2023.?
  • Računi za potrošnju u prosincu bit će izdani u siječnju 2023. i bit će u eurima.

   Za sve uplatnice koje su fizičke osobe - potrošači dobili unaprijed i na kojima je iznos plaćanja u kunama a plaćaju se nakon uvođenja eura, banka je dužna izvršiti plaćanje u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje preračunato po fiksnom tečaju konverzije.

   Banka će postupati na ovaj način do 01.07.2023..

   Ključno je naglasiti da od 05.09. do 31.12.2022. kreće dvojno iskazivanje cijena. To znači da će konačan iznos na računu biti i u kunama i u eurima uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

   Izuzetak od tog pravila su:

   • vrijednosti iskazane za unaprijed plaćene elektroničke komunikacijske usluge (prepaid bonovi)

   • vrijednosti i iznosi koji se navode na nalogu za plaćanje izdanom na temelju računa ili drugog pojedinačnog akta odnosno na temelju istaknute cijene

   • vrijednosti iskazane na karticama za javne telefonske govornice

 • Kako će uvođenje eura utjecati na kredite, štednju i druge financijske instrumente građana*?
  • Kunski krediti će se 01.01.2023. automatski pretvoriti u eurske, a kunski krediti s valutnom klauzulom u euru nastavit će se, de facto, bez konverzije jer su ionako gotovo svi parametri (anuiteti i rate) u eurima.

   Kunska štednja će se automatski 01.01.2023. pretvoriti u štednju u eurima preračunato po fiksnom tečaju konverzije. Fiksne kamatne stope neće se mijenjati.

   Banke će fizičkim osobama - potrošačima poslati tzv. Individualnu obavijesti najkasnije dva tjedna prije uvođenja eura.

   Ovu obavijest primit će fizičke osobe - potrošači koji su:

   -  Korisnici kredita u kuni ili euru ili uz valutnu klauzulu u euru

   -  Vlasnici depozita u kuni ili uz valutnu klauzulu u euru

   -  Korisnici investicijskih i pomoćnih usluga (brokerskih i skrbničkih usluga)

   Individualna obavijest sadržavat će informacije o:

   - preračunavanju

   - parametru

   - marži

   - visini kamatne stope

   - stanju vrijednosnih papira

   - svim eventualnim promjenama koje mogu proizaći uvođenjem eura

 • Po kojem tečaju će se plaćati kredit u valuti USD ili CHF?
  • Od dana uvođenja eura HNB objavljuje tečajnu listu Hrvatske narodne banke za euro u odnosu na druge valute. Kredit u USD ili CHF će se plaćati po srednjem tečaju HNB-a za euro u odnosu na te valute.

 • Što će se dogoditi s mojim kunskim tekućim i žiro računima?
  • Kunski tekući i žiro računi postat će tekući i žiro računi u eurima. Svi iznosi u kunama pretvorit će se u iznose u eurima, a sve ostalo – broj računa, visina kamata na pozitivno stanje na računu i ostale odrednice ugovora – ostat će nepromijenjeno.

 • Što se događa s mojim deviznim računom u eurima 01.01.2023.?
  • Ako u istoj banci imate i kunski i devizni račun, imate pravo 60 dana nakon uvođenja eura bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po svom izboru u istoj banci.

 • Hoće li se promijeniti broj (IBAN) kunskih ili deviznih tekućih i žiro računa kada se uvede euro?
  • Ne, broj (IBAN) kunskih ili deviznih tekućih i žiro računa se neće promijeniti.

 • Kako će izgledati period dvojnog optjecaja?
  • Dva tjedna nakon uvođenja eura, dakle od 01.01. do 14.01.2023. (u ponoć), traje razdoblje dvojnog optjecaja.

   To znači da ćete, ako plaćate u gotovini, svugdje moći platiti u kunama, a eventualni ostatak ćete dobiti u eurima. U ovom slučaju, moći ćete dati najviše 50 kovanica kuna.

   No, ako primatelj novca (dućan ili kafić, recimo) objektivno ne može ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, ne mora.

   U nekim situacijama u periodu dvojnog optjecaja koristit će se samo euri ili samo kune:

   • automati za igre na sreću

   • automati za zabavne igre

   • samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga

   • bankomati i slični uređaji koji isplaćuju novac isplaćivat će samo eure

   • mjenjačnice ne mogu primati kune za zamjenu u druge valute koje nisu euro

 • Što će biti s kunama prikupljenim u programu lojalnosti Zlatna RBICA?
  • Kunski iznos na RBA kartici prikupljen u programu lojalnosti Zlatna RBICA konvertirat će Banka automatizmom bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije u skladu s pravila za preračunavanje i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura.

 

Ako imate dodatnih pitanja, nemojte oklijevati - javite nam se i slobodno pitajte sve što vas zanima. Tu smo za vas.

Možete nam se javiti na info@rba.hr,  na broj telefona  072 62 62 62, u naše 62 poslovnice širom Hrvatske, putem direktne poruke na društvenim mrežama ili poštom na adresu Magazinska cesta 69, Zagreb. 

Tu je i web stranica www.euro.hr koju je pokrenula Hrvatska narodne banka. Tamo možete saznati detalje i novosti o uvođenju eura.