RBA moderne kombinirke

RBA moderne kombinirke

Saznajte više

Moderne kombinirke

 

Promotivna akcija ponude štedno-investicijskog paketa do 21.07.2018!

Želite znati više o ulaganju u investicijske fondove i oročenu štednju? Predstavljamo vam štedno investicijski paket RBA Moderne kombinirike, kombinaciju ulaganja u štedni i investicijski dio u eurima.

Prednosti

 • Bonus kamata

  Bonus kamata

  Ukoliko iskoristite ponudu do kraja godine, ostvarujete pravo na bonus kamatu u visini do 1,00% na iznos oročenog depozita.

Paket Moderne kombinirke

 • Detalji ponude

  Detalji ponude

  Paket MODERNE KOMBINIRKE sastoji se od dva međusobno neovisna proizvoda s kombinacijom ulaganja u štedni i investicijski dio u omjerima 50%-50%:

  Štedni dio predstavlja oročeni nenamjenski devizni depozit s jednokratnom uplatom u valuti EUR, bez automatskog prolongata, na razdoblje od 12mj+1 dan, uz fiksnu kamatu.

  Investicijski dio predstavlja iznos koji se ulaže u Raiffeisen Harmonic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje: Fond), pod upravljanjem Raiffeisen Investa.* 
  *Ključne informacije za ulagatelje, Prospekt i Pravila Fonda te opširnije informacije o Fondu dostupni su na internetskoj stranici Društva www.rbainvest.hr, na upit u Društvu i u poslovnicama RBA.

 • Minimalni iznos

  Minimalni iznos

  Minimalni iznos uloga u Paket MODERNE KOMBINIRKE ovisi o minimalnom dozvoljenom iznosu štednog uloga u nenamjenski oročeni depozit i iznosi EUR 2.000.00 (1.000,00 EUR oročena štednja + 1.000,00 EUR uloga u Fond).
   
  Ulaganje u Fond povezano je sa određenim rizicima koji mogu utjecati na glavnicu ulaganja. Prije ulaganja u Fond svaki ulagatelj dužan je upoznati se sa rizicima povezanim uz ulaganje, koji su  dostupni u  Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektu i Pravilima Fonda. 

 • Prijevremeni raskid

  Prijevremeni raskid

  Prijevremeni raskid oročenja/otkup udjela iz Fonda:
  ♦ kod raskida oročenog depozita prije proteka roka od 12 mjeseci, ne ostvarujete pravo na bonus kamatu, a način obračuna kamate propisan je važećom Odlukom o kamatnim stopama.
  ♦ otkup udjela iz Fonda moguće je napraviti u bilo kojem trenutku u skladu sa uvjetima propisanim Prospektom i Pravilima Fonda.

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Email

Pošaljite nam email

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu