RBA kombinirke

RBA kombinirke

Saznajte više
 

Želite znati više o kombinacijama ulaganja u oročenu štednju i Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond? Ili  preferirate kombinaciju ulaganja u oročenu štednju i Raiffeisen investicijske fondove? 

Srebrne kombinirke

 

Preferirate siguran oblik štednje,ali želite ostvariti višu kamatnu stopu?
Predstavljamo vam štedno investicijski paket RBA Srebrne kombinirke, kombinaciju ulaganja u nenamjenski
oročenu štednju u eurima i ulaganja u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond (RDMF)!

Prednosti

 • Stimulativni fiksni dodatak

  Stimulativni fiksni dodatak

  Stimulativni fiksni dodatak Srebrnih kombinirki zbraja se s fiksnim stimulativnim dodatkom za klijente koji u Banci imaju otvoren račun na koji usmjeravaju svoja redovna primanja (plaću ili mirovinu).

 • Viša kamatna stopa

  Viša kamatna stopa

  Ukupna fiksna kamatna stopa do 0,83% godišnje viša od redovne na nenamjenski oročenu štednju u eurima.

 • Ugovaranje dodatne mirovinske štednje

  Ugovaranje dodatne mirovinske štednje

  Prinos fonda, državna poticajna sredstva i mogućnost uplate poslodavca!

Srebrne kombinirke

 • Detalji ponude

  Detalji ponude

  Štedno-investicijski paket Srebrne kombinirke sastoji se od depozitnog i investicijskog dijela.

  Depozitni dio predstavlja iznos koji se oročava u RBA uz fiksnu kamatnu stopu u eurima na ugovoreni rok od 6 mjeseci + 1 dan ili 12 mjeseci + 1 dan.
  Po isteku ugovorenog roka isplaćuje se: glavnica + fiksna kamatna stopa + stimulativni fiksni dodatak* + stimulativni fiksni dodatak za primarne klijente.
  *dodatna kamatna stopa na koju klijent ostvaruje pravo ako ugovori članstvo u RDMF i odmah uplati u RDMF minimalno 800,00 kuna.

  Investicijski dio predstavlja iznos koji se ulaže u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, za minimalno razdoblje od trenutka ugovaranja do klijentovih navršenih 55 godina života ili više. Minimalni iznos jednokratne uplate koju klijent treba uplatiti u RDMF odmah prilikom ugovaranja proizvoda iznosi 800,00 kuna, a ostale iznose i dinamiku uplata u RDMF klijent odabire sam sukladno mogućnostima.

  Rok oročenja     Stimulativni fiksni dodatak   Investicijski dio (RDMF)  Depozitni dio
  6 mj.+1 dan 0,75% min. 800,00 HRK 1.000,00 EUR - 18.000,00 EUR
  12 mj.+ 1 dan 0,60% min. 800,00 HRK 1.000,00 EUR - 18.000,00 EUR


  Ulazna naknada se ugovara isključivo kao jednokratna. Povlačenje iznosa kapitaliziranih sredstava s osobnog računa i njihovo prenošenje u mirovinsko osiguravajuće društvo moguće je najranije s navršenih 50 godina.

 • Dodatne pogodnosti koje omogućuje ugovaranje dobrovoljne mirovinske štednje

  Dodatne pogodnosti koje omogućuje ugovaranje dobrovoljne mirovinske štednje

  • pravo na prinos fonda koji se pripisuje na sredstva uplaćena u RDMF,
  • pravo na državna poticajna sredstva (DPS) koja iznose 15% od uplaćenog iznosa u RDMF, maksimalno 750,00 kuna godišnje,
  • mogućnost uplate poslodavca do iznosa od 500,00 kuna mjesečno ili 6.000,00 kuna godišnje što je za poslodavca porezno priznati rashod te se ne smatra plaćom.

 • Kako ostvariti pogodnosti paketa Srebrne kombinirke?

  Kako ostvariti pogodnosti paketa Srebrne kombinirke?

  Ugovaranjem RBA nenamjenski oročene štednje u eurima na iznos od minimalno 1.000,00 eura do maksimalno 18.000,00 eura, na rok od 6 mjeseci + 1 dan ili 12 mjeseci + 1 dan,
  i ugovaranjem članstva u RDMF uz uplatu minimalno 800,00 kuna na svoj štedni račun u RDMF.

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Email

Pošaljite nam email

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu