Loading...

Uselite u novi dom uz APN subvencionirani stambeni kredit za mlade

Dogovorite sastanakkeyboard_arrow_right

Uselite u novi dom uz APN subvencionirani stambeni kredit za mlade

Spremni ste za ulaganje u prvu ili veću nekretninu?

Spremni ste za ulaganje u prvu ili veću nekretninu?

RBA stambeni kredit uz državnu subvenciju RH za kupnju stana/kuće ili izgradnju kuće omogućuje vam ispunjenje stambenih potreba i želja uz još povoljnije kamatne stope:

RBA stambeni kredit uz državnu subvenciju RH za kupnju stana/kuće ili izgradnju kuće omogućuje vam ispunjenje stambenih potreba i želja uz još povoljnije kamatne stope:

bez troška procjene nekretnine
bez naknade za obradu kredita
15% popusta na UNIQA policu osiguranja imovine

Dogovorite sastanak
i zatražite izračun

Saznajte sve informacije o podizanju stambenog kredita uz državnu subvenciju i što vam je sve potrebno za realizaciju.

Dogovorite sastanak

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Molimo unesite ispravnu e-mail adresu!
Ovo polje je obavezno.
Molimo unesite ispravan broj telefona!
Ovo polje je obavezno.

Sve informacije o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Pravilima postupanja s osobnim podacima.

1

Uvjeti odobravanja subvencije

Za građane s prebivalištem u RH koji nisu navršili 45 godina.

Za kredite do 100.000,00 EUR i minimalnim rokom otplate od 15 godina.

Za kupnju nekretnine čija cijena s PDV-om ne prelazi 1.500,00 EUR/m2. Cijena po kvadratu može biti i viša od 1.500,00 eura, ali se razlika ne subvencionira.

Postotak subvencije APN-a može biti od 30-51%, što ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj je nekretnina koja se kupuje ili gradi.

Povoljnije kamatne stope

iznos kredita
od
25.000,00
do
100.000,00 EUR
rok otplate od
15 do 30

godina

redovna kamatna stopa

2,10%

godišnja, fiksna za vrijeme trajanja subvencije, pa promjenjiva za preostali rok otplate

Naknada za obradu kredita/Trošak procjene

Bez naknade

iznos kredita
od
185.000,00 kuna

do iznosa kunske protuvrijednosti od
100.000,00 EUR
rok otplate od
15 do 30

godina

redovna kamatna stopa

2,40%

godišnja, fiksna za vrijeme trajanja subvencije, pa promjenjiva za preostali rok otplate

Naknada za obradu kredita/Trošak procjene

Bez naknade

Detaljnije informacije o uvjetima potražite u priloženim dokumentima: RBA stambeni kredit uz subvenciju RH u EUR, RBA stambeni kredit uz subvenciju RH u HRK i Ostali uvjeti stambenih kredita uz subvenciju RH

2
3

Izaberite način otplate

Anuitetska
Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima. Iznos anuiteta jednak je svakog mjeseca tijekom cijelog razdoblja otplate kredita - udio glavnice se s vremenom povećava, a udio kamate se smanjuje.
Obročna
Otplata u ratama čiji se iznos svakog mjeseca otplate kredita smanjuje. Udio glavnice u svakoj rati je jednak, a udio kamate se smanjuje.

*Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova na primjeru subvencije u iznosu od 30% i razdoblju subvencioniranja od 5 godina

Vrsta kamatne stope
Fiksna na rok 5 godina, pa promjenjiva
Valuta kredita HRK EUR
Iznos kredita 450.000,00 60.000,00
Redovna fiksna kamatna stopa 2,40% 2,10%
Redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope 2,40% 2,10%
Efektivna kamatna stopa (EKS)* 2,52% 2,22%
Rok otplate kredita 20 god. (240 mj.) 20 god. (240 mj.)
Broj anuiteta 240 240
Ukupni mjesečni anuitet uz fiksnu kamatnu stopu u prvih 60 mjeseci otplate 2.362,70 306,38
Mjesečni anuitet u prvih 60 mjeseci otplate umanjen za postotak subvencije u visini 30% 1.653,89 214,47
Mjesečni anuitet uz promjenjivu kamatnu stopu 2.362,70 306,38
Kamata za razdoblje otplate kredita 117.048,00 13.531,20
Interkalarna kamata 887,67 103,56
Naknada za obradu kredita 0,00 0,00
Ukupan iznos za plaćanje* 572.935,67 74.2995,36
Ukupan iznos subvencije RH 42.528,60 5.514,84
Ukupan iznos koji plaća korisnik kredita* 530.407,07 68.780,76

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz pretpostavku isplate kredita 1.3. i plaćanja interkalarne kamate do 31.3.2021., standardna anuitetska otplata.
Za kredite u HRK redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope utvrđena je kao zbroj fiksnog dijela u visini od 2,34% i 12-mjesečnog prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH u kunama za rok dospijeća 364 dana ostvarenog na aukciji dana 1.12.2020. u visini 0,06%.
Za kredite u EUR redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope utvrđena je kao zbroj fiksnog dijela u visini od 2,61% i 12 mjesečnog EURIBOR-a utvrđenog na dan 14.1.2021. u visini od -0,51%.
*U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključeni su prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 250,00 HRK. Trošak procjene snosi Banka.

4
© 2021 Raiffeisenbank Hrvatska, Magazinska cesta 69, Zagreb