Loading...

Doživi uzbuđenje useljenja u novi dom

Doživi uzbuđenje useljenja u novi dom

bez troška procjene nekretnine
bez naknade za obradu kredita

Doživi taj RBA osjećaj!

Dogovorite sastanak
i zatražite ponudu

Saznajte koliki iznos stambenog kredita možete podići i što vam je sve potrebno za realizaciju.

Dogovorite sastanak

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Molimo unesite ispravnu e-mail adresu!
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.

Sve informacije o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Pravilima postupanja s osobnim podacima.

1

Uvjeti RBA stambenog kredita

iznos kredita do
180.000,00 HRK
iznos kredita do
25.000,00 EUR

rok otplate od

5 do 25

godina

fiksna kamatna stopa na

3 ili 5

godina pa promjenjiva

obrada kredita

bez naknade
iznos kredita
od
180.001,00

do
2.200.000,00 HRK
iznos kredita
od
25.001,00

do
300.000,00 EUR

rok otplate od

5 do 30

godina

fiksna kamatna stopa na

3 ili 5

godina pa promjenjiva

obrada kredita

bez naknade
iznos kredita do
2.200.000,00 HRK
iznos kredita do
300.000,00 EUR

rok otplate od

5 do 20

godina

fiksna kamatna stopa na

cijeli rok

otplate

obrada kredita

bez naknade

*za kredite za adaptaciju iznos je do 100.000,00 EUR / 720.000,00 HRK, a rok otplate od 5 do 20 godina.

Više informacija o RBA stambenom kreditu u eurima i stambenom kreditu u kunama.

Standardna anuitetska
Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima. Iznos anuiteta jednak je svakog mjeseca tijekom cijelog razdoblja otplate kredita - udio glavnice se s vremenom povećava, a udio kamate se smanjuje.
Flexi anuitetska**
Otplata umanjenih mjesečnih anuiteta prema izboru korisnika kredita tijekom prvih 5 godina otplate. Minimalan iznos Flexi anuiteta čini zbroj kamate i 10% glavnice obračunate prema standardnoj anuitetskoj otplati, dok je maksimalan Flexi anuitet jednak anuitetu obračunatom prema standardnoj anuitetskoj otplati. Nakon isteka roka Flexi otplate preostala nedospjela glavnica kredita otplaćuje se prema standardnoj anuitetskoj otplati.
Obročna
Otplata u ratama čiji se iznos s vremenom otplate kredita smanjuje. Udio glavnice u svakoj rati je jednak, a udio kamate se smanjuje.

** moguće ugovoriti samo za stambene kredite s minimalnim rokom otplate od 15 godina.

*Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova

EUR
HRK
Vrsta kamatne stope Fiksna 3 godine, pa promjenjiva Fiksna 3 godine, pa promjenjiva
Iznos kredita 60.000,00 EUR 450.000,00 HRK
Redovna fiksna kamatna stopa 2,90% 3,00%
Redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope 3,10% 3,20%
Efektivna kamatna stopa (EKS) 3,20% 3,30%
Rok otplate kredita 20 god.
(240 mj.)
20 god.
(240 mj.)
Broj anuiteta 240 240
Mjesečni anuitet uz fiksnu kamatnu stopu 329,76 EUR 2.495,69 HRK
Mjesečni anuitet uz promjenjivu kamatnu stopu 334,95 EUR 2.534,82 HRK
Kamata za razdoblje otplate kredita 20.201,16 EUR 156.948,12 HRK
Interkalarna kamata 142,62 EUR 1.106,56 HRK
Naknada za obradu kredita 0,00 EUR 0,00 HRK
Ukupan iznos za plaćanje 81.154,37 EUR 614.183,68 HRK

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je za namjenu kupnje, za klijente Banke, uz pretpostavku isplate kredita 1.7. i plaćanja interkalarne kamate do 31.7.2020., standardna anuitetska otplata. Redovna promjenjiva kamatna stopa za kredite u EUR po isteku fiksne kamatne stope utvrđena je kao zbroj fiksnog dijela u visini od 3,68% i 12 mjesečnog EURIBOR-a utvrđenog na dan 28.5.2020. u visini od -0,08%, umanjeno za 0,50% bonusa primarnog klijenta. Redovna promjenjiva kamatna stopa za kredite u HRK po isteku fiksne kamatne stope utvrđena je kao zbroj fiksnog dijela u visini od 3,64% i 12- mjesečnog prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH u kunama za rok dospijeća 364 dana ostvarenog na aukciji dana 26.05.2020. u visini 0,06%, umanjeno za 0,50% bonusa primarnog klijenta. U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključen je prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 198,00 HRK te mjesečna naknada za vođenje računa u visini 9,00 HRK. Trošak procjene nekretnine snosi Banka.

2
3

Namjene stambenog kredita

  • kupnja stana ili kuće
  • izgradnja obiteljske kuće
  • adaptacija stana ili kuće
  • dovršenje, dogradnja, nadogradnja ili rekonstrukcija stambenog objekta
  • refinanciranje postojećeg stambenog kredita
© 2020 Raiffeisenbank Hrvatska, Magazinska cesta 69, Zagreb