R-Flex

Digitalna platforma koju ste čekali!

R-Flex

Digitalna platforma koju ste čekali!

Saznajte više

Izvadak iz odluke o visini naknade za kupoprodaju deviza korištenjem usluga Financijskih tržišta (498 KB)

Opći uvjeti R-Flex (218 KB)

Zahtjev za korištenje RBA iDIREKT servisa (Internet bankarstvo za pravne osobe, obrtnike i slobodne profesije) (159 KB)

Upute za korištenje RBA iDIREKT servisa za poslovne subjekte (5.055 KB)

Ugovaranje - Ukidanje - Promjena servisa (805 KB)