Nazad

Skrbništvo

Usluga skrbništva je jedan od temelja dobro organiziranog poslovanja s financijskim instrumentima. U RBA, skrbništvo nije samo pohrana financijskih instrumenata već i čitav niz usluga s dodanom vrijednošću.

RBA vam omogućuje profesionalnu brigu za svu domaću i inozemnu financijsku imovinu u koju ste investirali ili tek namjeravate investirati!

Usluga skrbništva namijenjena je svim domaćim i inozemnim pravnim i fizičkim osobama. Usluga depozitne banke namijenjena je društvima za upravljanje investicijskim fondovima.

Financijski instrumenti na skrbničkom RBA računu vaše su vlasništvo, ne ulaze u imovinu skrbnika niti u likvidacijsku ili stečajnu masu.

Investicijske odluke donosite sami, a promjene po skrbničkom računu rade se isključivo temeljem vaše upute ili upute vašeg ovlaštenika. Individualni pristup, u mjeri u kojoj nam to dozvoljavaju zakonski propisi, je naš prioritet!

Vođenje vlasničkih pozicija na ime skrbničke i depozitne banke ne oslobađa vas obveza kojima podliježete kao imatelj prema zakonskim odredbama.

Kontakti

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:
Telefon: 01 / 6174 137, 6174 327
Telefaks: 01 / 4604 898
E-mail: custody@rba.hr
Kontakt osobe: Ana Jaklin, Mensur Hodžić