Nazad

Sefovi

U RBA sefovima možete bezbrižno pohraniti vaše dragocjenosti. Na raspolaganju vam je nekoliko kategorija sefova koje možete koristiti sukladno vašim potrebama.

RBA poslovnice u kojima možete koristiti sefove pogledajte ovdje.

U RBA sefovima mogu se čuvati:

  • dokumenti (štedne knjižice, police osiguranja, testamente, ugovore i sl.),
  • vrijedni predmeti (plemeniti metali, nakit, filatelističke i numizmatičke zbirke),
  • vrijednosni papiri (dionice, obveznice i sl.),
  • rezervni ključevi.

RBA sefove mogu koristiti:

  • fizička osoba (punoljetna),
  • punomoćnik,
  • pravna osoba, odnosno jedna ili dvije fizičke osobe koje su ovlaštene za rukovanje sefom.

Sef se može iznajmiti na najkraći rok od godinu dana.

Banka zaključuje s korisnikom Ugovor o korištenju sefa, koji može glasiti samo na ime/naziv korisnika.

Nudimo sljedeće kategorije sefova:

sef visina širina dubina
A (do 10.000 cm3) 4-7 cm 24,5-26,4 cm 37-42 cm
B (10.000 - 20.000 cm3) 9-15 cm 24,5-26,4 cm 37-42 cm
C (20.000 - 40.000 cm3) 19-23 cm 24,5-26,4 cm 37-42 cm
D (100.000 - 140.000 cm3) 43-53 cm 58,4 cm 42,2 cm

Pogledajte više informacija o naknadama za korištenje sefova.