Kontakt

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb, Magazinska cesta 69

Telefon: 01 / 4566-466
Telefaks: 01 / 4811-624

INFO telefoni
Stanovništvo: 072 62 62 62
Za pozive iz inozemstva: +385 1 6591 562

Poslovni subjekti: 072 92 92 92
Za pozive iz inozemstva: +385 1 6591 592

INFO e-mail

INFO telefon za stanovništvo - 072 62 62 62

Za sve svoje sadašnje i buduće klijente, kao i za klijente ostalih institucija u okviru Raiffeisen grupe, RBA nudi cjelodnevno dostupan info servis kojim osigurava:

  • osnovne informacije o produktima i uslugama koje nudi,
  • upit u raspoloživo stanje po kreditnim karticama,
  • upit u stanje dospjelog duga po kreditima građana te,
  • informacije o cijenama udjela Raiffeisen investicijskih fondova,
  • informacije o tečajevima valuta (današnjim, sljedećim i arhivskim).

Osim toga, operateri RBA INFO servisa rado će pomoći objašnjenjem ili slanjem odgovarajuće poruke u svezi bilo koje relevantne informacije o produktima i servisima koje Raiffeisenbank i Raiffeisen grupa nude.

Za pozive iz inozemstva: +385 72 62 62 62 / +385 1 6591 562

INFO telefon za poslovne subjekte - 072 92 92 92

  • Osnovne informacije o produktima i uslugama koje nudi
  • Informacije o cijenama udjela Raiffeisen investicijskih fondova
  • Informacije o tečajevima valuta (današnjim, sljedećim i arhivskim)

Za pozive iz inozemstva: +385 72 92 92 92 / +385 1 6591 592

Poziv se naplaćuje prema tarifi vašeg telekomunikacijskog operatera.