Devizni račun

Devizni račun

Saznajte više
Devizni-račun

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (170 KB)

Pojašnjenje promjena Terminskog plana s datumom primjene 26.08.2019. (129 KB)

Kamatne stope na štednju po viđenju građana (93 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun (209 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Izvadak iz Odluke o kamatnim stopama (337 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (414 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (523 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)

Osnovne informacije o zaštiti depozita (266 KB)

W-8BEN (67 KB)

W-9 (132 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (839 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.01.2022. (440 KB)

Opće informacije o uslugama banke (301 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Izvadak iz Odluke o kamatnim stopama (337 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (414 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (523 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)