Kontakt

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb, Petrinjska 59

Telefon: 01 / 4566-466
Telefaks: 01 / 4811-624

INFO telefoni
Stanovništvo: 072 62 62 62
Za pozive iz inozemstva: +385 1 6591 562

Poslovni subjekti: 072 92 92 92
Za pozive iz inozemstva: +385 1 6591 592

INFO e-mail

Nazad

Pristup iDIREKT servisima

Cijenjeni korisnici,

u cilju povećanja razine sigurnosti korištenja servisa RBA iDIREKT obavještavamo Vas da web adresa https://direkt.rba.hr prestaje s radom, te iDIREKT-u možete pristupiti preko web adrese https://www.rba.hr.

Ako za pristup iDIREKT-u već imate pohranjen link (Favorites), preporučamo da je s Vaše strane potrebno ažurirati novi link jer prethodno pohranjeni više neće biti funkcionalan.

Od dana 04.09.2015. pristup eBroker servisu omogućen je kroz internetsko bankarstvo. Od navedenog datuma prijavom u internetsko bankarstvo uz do tada postojeće ekrane nalaziti će se i ekran eBroker. Ujedno Vas obavještavamo kako će se sa istim danom prestati koristiti zasebna prijavnica za eBroker servis.

Za sve dodatne informacije obratite se na RBA INFO telefone 072 62 62 62 (stanovništvo) i 072 92 92 92 (poslovni subjekti).