Vesna Ciganek-Vuković panelistica Okruglog stola "Naplata potraživanja"

07.09.2016

Na održanom okruglom stolu, predstavljeni su rezultati istraživanja EOS Matrixa, o navikama plaćanja u Hrvatskoj, provedeno četvrtu godinu zaredom među 200 poduzeća na području RH.

 

Vesna Ciganek-Vuković, članica Uprave RBA, sudjelovala je kao panelistica na Okruglom stolu u organizaciji poslovnoga tjednika Lider i poduzeća EOS Matrix, pod nazivom "Naplata potraživanja - je li najgore prošlo? Kako sustići najbolje".

Na održanom okruglom stolu, predstavljeni su rezultati istraživanja EOS Matrixa, o navikama plaćanja u Hrvatskoj, provedeno četvrtu godinu zaredom među 200 poduzeća na području RH. Rezultati ovog istraživanja poslužili su kao uvod u panel raspravu, u kojoj su sudjelovali: Vesna Ciganek-Vuković (RBA), Barbara Cerinski (EOS Matrix), Alan Herjavec (HPB), Ksenija Sanjković (HKO), prof.dr.sc. Lajoš Žager (EFZG), Goran Gazivoda (bankar) te Tin Bašić (Lider) koji je moderirao raspravu.

Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je i dalje veliki broj blokiranih poslovnih subjekata i veliki broj blokiranih nezaposlenih građana, što neosporno predstavlja nezaobilaznu prepreku u redovnom poslovanju. Pomak se vidi u vremenu naplate jer su se rokovi naplate malo skratili, te je pitanje odražava li ovaj uzorak istraživanja pravu situaciju u gospodarstvu. U svakom slučaju, prema rezultatima istraživanja, situacija s naplatom potraživanja se općenito popravila u odnosu na godinu ranije, kada je ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje iznosila približno 27,7 milijardi kuna.

Kada se Hrvatska uspoređuje sa zemljama zapadne Europe, rokovi plaćanja su u EU puno kraći. Rok dospijeća je ove godine u prosjeku 36 dana, prošle godine bio je 42 dana. Tako je u B2C sektoru rok kraći dva dana u odnosu na prošlu godinu i iznosi 26 dana, a u B2B sektoru taj rok se smanjio za šest dana i iznosi 42 dana. Isti prosjek za B2B sektor vrijedi i u istočnoj Europi, dok je u B2C sektoru taj rok 30 dana (4 dana duže nego u Hrvatskoj). Od izdavanja fakture do naplate u Hrvatskoj prosječno prođe 58 dana. Uz navedeno, i disciplina plaćanja je bolja, naime 78 posto računa se plati u roku, dok je lani to bilo 71 posto.

Kao zaključak istraživanja nameće se mišljenje poduzetnika - svako drugo poduzeće u Hrvatskoj smatra da neće biti promjena u navikama plaćanja u iduće dvije godine. Ipak, radi se o vrlo pozitivnom trendu jer je gotovo osam od deset računa plaćeno na vrijeme (u tome se osobito ističe sektor trgovine). Također, prošle godine nenaplativim se smatralo 6 posto računa, a ove godine takvih je računa svega 3 posto.

Ovom je prilikom Vesna Ciganek-Vuković, članica Uprave RBA naglasila: "Iznimno mi je drago što se Hrvatska pomaknula na ljestvici jer smo ranije bili među najnediscipliniraniji zemalja, što se tiče naplate potraživanja. Naglašavam da temu naplate trebamo razgraničiti na dvije cjeline koje su kontekstualno različite, a to su redovna naplata i naplata problematičnih plasmana. Naime, rezultati istraživanja su indikativni no, svi osjećamo da se svijest o obvezi podmirivanja povećala.

S druge strane, rokovi za naplatu problematičnih potraživanja su predugi i rekla bih da nam u tom području, osim raspoloživih instrumenata i značajnog angažmana educiranih kadrova, treba i usklađivanje zakonskih propisa koji će omogućiti vrijednosno usklađenje takve imovine bez dodatnog poreznog opterećenja, a isto bi omogućilo razduživanje subjekata. Naše je društvo opterećeno starim i lošim plasmanima i zbog toga nismo i ne možemo biti konkurentni za investicije ukoliko šaljemo poruku da je naplata otežana ili nemoguća. Svi sudionici bi zajednički trebali i nadalje raditi na unaprjeđenju naplate potraživanja i u B2B i u B2C segmentu jer kada bismo to poboljšali, cijelo bi gospodarstvo bilo značajno manje opterećeno. Osim toga, moramo svakako razmišljati i o potrebi povećanja volumena novih plasmana. Trenutno nam je to velika prepreka, stoga da bismo to uspjeli potreban je intenzivan rad na poboljšanju investicijske i poduzetničke klime. Kada to unaprijedimo, moći ćemo reći da ulazimo u pozitivniji gospodarski ciklus, odnosno da se slikovito izrazim - da je najgore iza nas", zaključuje Ciganek-Vuković.