Igor Fišer izabran za predsjednika Udruženja faktoring društava HGK

10.06.2016

Na izbornoj sjednici Udruženja faktoring društava Hrvatske gospodarske komore (HGK), održanoj 9. lipnja u HGK, za novoga predsjednika Udruženja izabran je Igor Fišer, predsjednik Uprave Raiffeisen Factoringa d.o.o.

 

Na izbornoj sjednici Udruženja faktoring društava Hrvatske gospodarske komore (HGK), održanoj 9. lipnja u HGK, za novoga predsjednika Udruženja izabran je Igor Fišer, predsjednik Uprave Raiffeisen Factoringa d.o.o.

Igor Fišer diplomirani je ekonomist te je svoju profesionalnu karijeru započeo 1984. godine, radom u Privrednoj banci Zagreb d.d. (PBZ). Igor Fišer ima i velikog iskustva u SME sektoru kao samostalni poduzetnik. Karijeru je nastavio u poduzeću Kontinentalprijevoz na poslovima financijskog, a potom i generalnoga direktora. Nakon povratka u PBZ obnašao je funkcije pomoćnika direktora Sektor rada s pravnim osobama, izvršnog direktora Sektora rada s pravim osobama i izvršnog direktora Sektora SME. Godine 2000. pridružuje se timu Raiffeisen Banke na mjestu zamjenika izvršnog direktora Sektora za poslovanje s pravnim osobama, a od 2007. godine obnaša funkciju predsjednika Uprave Raiffeisen Factoringa d.o.o.

"Iako pozdravljamo donošenje Zakona o faktoringu, radit ćemo na njegovim izmjenama i dopunama. Udruženje će također biti usmjereno na jačanje faktoringa u Hrvatskoj i dizanju svijesti o njegovim prednostima poput brže naplate, smanjenih rizika potraživanja i rizika naplate itd.", rekao je Igor Fišer.

Vanja Dominović, pomoćnica direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK, predstavila je usluge i potporu Komore članicama Udruženja faktoring društava, s posebnim naglaskom na ulogu HGK u povezivanju poslovnih subjekata i financijskih institucija, odnosno članica strukovnih udruženja koja djeluju u okviru HGK te je najavila je okrugle stolove, konferencije i brojne edukacije u području podizanja razine financijske pismenosti poslovnih subjekata.