Utjecaj monetarne politike ESB-a na Srednju i Istočnu Europu

22.12.2015

"Krajnje ekspanzivna monetarna politika Europske središnje banke (ESB) utječe i na regiju SIE-a (1). Osim na države europodručja Slovačku i Sloveniju, politika nultih kamatnih stopa ESB-a izravno utječe i na prostor za djelovanje nacionalnih središnjih banaka u Poljskoj, Češkoj Republici, Mađarskoj i Rumunjskoj. Čak i uz umjereno povećanje cijena na tim tržištima do kraja godine, u 2016. godini će se kamatne stope vjerojatno zadržati na povijesno niskim razinama. U Mađarskoj su mogući rezovi kamatnih stopa, a Češka će i do kraja 2016. godine svoju krunu vezivati uz euro. U Poljskoj, pak, još nije odlučeno o promjeni prema smjeru mađarske monetarne politike", riječi su Petera Brezinscheka, glavnog analitičara Raiffeisen ISTRAŽIVANJA u Raiffeisen Bank International AG-u (RBI), u nedavno objavljenoj publikaciji o strategiji za SIE pod nazivom Central and Eastern European Strategy za prvo tromjesečje 2016. godine.

 

"Krajnje ekspanzivna monetarna politika Europske središnje banke (ESB) utječe i na regiju SIE-a (1). Osim na države europodručja Slovačku i Sloveniju, politika nultih kamatnih stopa ESB-a izravno utječe i na prostor za djelovanje nacionalnih središnjih banaka u Poljskoj, Češkoj Republici, Mađarskoj i Rumunjskoj. Čak i uz umjereno povećanje cijena na tim tržištima do kraja godine, u 2016. godini će se kamatne stope vjerojatno zadržati na povijesno niskim razinama. U Mađarskoj su mogući rezovi kamatnih stopa, a Češka će i do kraja 2016. godine svoju krunu vezivati uz euro. U Poljskoj, pak, još nije odlučeno o promjeni prema smjeru mađarske monetarne politike", riječi su Petera Brezinscheka, glavnog analitičara Raiffeisen ISTRAŽIVANJA u Raiffeisen Bank International AG-u (RBI), u nedavno objavljenoj publikaciji o strategiji za SIE pod nazivom Central and Eastern European Strategy za prvo tromjesečje 2016. godine.

Općenito, izgledi za SIE i dalje su raznoliki. Dok državama SE-a/JIE-a pogoduje snažna domaća potražnja, regija Istočne Europe približava se kraju razdoblja kontrakcije te se može nadati blagom rastu ili stagnaciji u godinama koje dolaze. Predvodnici rasta u 2016. godini bit će Rumunjska (4,0 posto), Poljska (3,6 posto) i Slovačka (3,5 posto). U Istočnoj će Europi kretanja BDP-a biti daleko skromnija. Rusija i Ukrajina izići će iz recesije, ali će zbog visokih stopa inflacije doći tek do stabilizacije na niskim razinama. Dok su niske cijene nafte u većini država SIE-a pokretač rasta, rusko gospodarstvo ovisi o višim cijenama nafte. Stoga će ruski rubalj tijekom prve polovine godine ostati slab, ali bi se, s obzirom na umjerena sniženja kamatnih stopa, paralelno s cijenom nafte mogao oporaviti.

Na putu oporavka uz prisutne rizike

"Podržana rastom izvoza roba i usluga, ali i konačnim blagim oporavkom osobne potrošnje gospodarska aktivnost nastavila se intenzivirati u trećem ovogodišnjem tromjesečju. Prvi visokofrekventni pokazatelji upućuju nastavak rasta i u posljednjem tromjesečju potvrđujući da će 2015. godina biti prva godina rasta nakon 2008. godine. Rast međutim ostaje razmjerno slabašan i opterećen duboko ukorijenjenim unutarnjim slabostima sa velikom prijetnjom visokog javnog duga koji se jasno zrcali kreditnom rejtingu i premiji rizika države. Politička neizvjesnost i još uvijek nejasan smjer fiskusa u 2016. godini predstavljaju potencijalni negativan rizik na projicirani nastavak oporavka gospodarstva ne samo u 2016. godini već i u srednjoročnoj perspektivi. Konsolidacija odnosno strukturna izmjena rashoda proračuna opće države, povećavanje efikasnosti javnog sektora i poboljšanje poslovnog okruženja osnovni su preduvjet stabilnog i održivog rasta, bez alternative. U pozadini takvih događanja monetarna politika ostaje dosljedna u očuvanju stabilnosti tečaja kune u odnosu na euro", izjavila je Zrinka Živković-Matijević, direktorica Ekonomskih istraživanja Raiffeisenbank Austria d.d.

(1) Srednja i Istočna Europa (SIE) sastoji se od regija Srednje Europe (SE) s Češkom Republikom, Poljskom, Slovačkom, Slovenijom i Mađarskom, Jugoistočne Europe (JIE), koju čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Rumunjska i Srbija, te Istočne Europe (IE) s Bjelorusijom, Rusijom i Ukrajinom.

CEE Q1 2016 Strategy pogledajte ovdje.

OPĆE NAPOMENE

Izdavatelj publikacije: Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb, Hrvatska ("RBA"). RBA je kreditna institucija osnovana u skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama.

Ekonomska istraživanja su organizacijska jedinica RBA.

Nadzorno tijelo: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb i Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10 002 Zagreb.

Ova publikacija izrađena je isključivo u informativne svrhe i ne smije se reproducirati, prevoditi ili činiti dostupnom trećim osobama osim namjeravanog korisnika, u cijelosti ili djelomice, bez prethodne pisane suglasnosti RBA u svakom pojedinom slučaju. Ova publikacija ne predstavlja investicijski savjet ili preporuku glede kupovanja, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude, te ne zamjenjuje niti dopunjuje bilo kakav pravni dokument koji je po propisima bilo koje države, uključujući i Republiku Hrvatsku, potreban za primarno izdanje ili sekundarnu trgovinu financijskim instrumentima, bez obzira radi li se o malim ili profesionalnim ulagateljima te bez obzira radi li se o subjektima ili rezidentima Republike Hrvatske ili koje druge jurisdikcije.

Ova publikacija temelji se na javno dostupnim informacijama, koje smatramo pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Sve analize sadržane u ovoj publikaciji utemeljene su jedino na javno dostupnim informacijama i pod pretpostavkom da su te informacije cjelovite i točne, a što ne mora biti slučaj i za korisnika predstavlja rizik, kako izdavatelja, tako i tržišta kapitala i općih gospodarskih ili političkih okolnosti i izgleda. Procjene, projekcije, preporuke ili predviđanja budućih događaja te mišljenja iznesena u ovoj publikaciji predstavljaju neovisne prosudbe analitičara na dan objavljivanja, ako nije drugačije navedeno. Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku promijeniti stajališta iznesena u ovoj publikaciji, bez prethodne ili naknadne obavijesti. Osim toga, zadržavamo pravo ne ažurirati iznesene informacije ili ih potpuno ukinuti, bez prethodne ili naknadne obavijesti. Objava ažurirane analize, ako je i bude, ostaje diskrecijska odluka analitičara i RBA. Stoga ova publikacija ne može predstavljati i ne predstavlja temelj za donošenje investicijske odluke, već se svi korisnici pozivaju da se prije donošenja investicijske odluke informiraju dodatno i u mjeri koju drže potrebnom. Ovo posebno vrijedi u slučaju da ova publikacija sadrži preporuku "kupiti", "držati", "reducirati" ili "prodati".

Investicijske mogućnosti o kojima se raspravlja u ovoj publikaciji mogu biti neprikladne za neke investitore, ovisno o njihovim konkretnim investicijskim ciljevima i investicijskom horizontu, te uzimajući u obzir njihov ukupan financijski položaj. Investicije koje su predmet ove publikacije mogu varirati s obzirom na cijenu ili vrijednost. Investitori mogu ostvariti povrat manji od početnog ulaganja. Promjene deviznog tečaja mogu imati negativan utjecaj na vrijednost investicija. Osim toga, rezultati ostvareni u prošlosti ne impliciraju rezultate u budućnosti. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet ove publikacije nisu objašnjeni u potpunosti. Informacije su iznesene bez jamstva, u zatečenom stanju, te se ne smiju smatrati zamjenom za investicijski savjet ili preporuku. Investitori moraju sami donijeti odluku u pogledu primjerenosti ulaganja u bilo koji od ovdje spomenutih instrumenata, na temelju koristi i rizika koji iz njih proizlaze, vlastite investicijske strategije, te pravnog, fiskalnog i financijskog položaja. Budući da ova publikacija ne predstavlja preporuku za ulaganje ili izravnu preporuku za ulaganje, ona, niti bilo koji njezin dio, ne predstavlja osnovu za sklapanje bilo kakvog ugovora ili preuzimanje bilo kakve obveze, niti se u nju smije pouzdati u vezi s takvim radnjama, niti se ona smije koristiti kao poticaj za takve radnje. Ulagačima se savjetuje da stupe u kontakt s ovlaštenim investicijskim savjetnicima za pojedinačna objašnjenja i savjete.

RBA, Raiffeisen Bank International AG, te bilo koje povezano društvo kao ni njihovi direktori, ovlaštene osobe ili zaposlenici, te bilo koja druga osoba, ne prihvaćaju nikakvu odgovornost (iz nemara ili drugog razloga) za bilo kakve gubitke prouzročene na bilo koji način zbog korištenja ove publikacije ili njezinog sadržaja, odnosno na drugi način prouzročene s njom u vezi.

Ova se publikacija distribuira ulagačima od kojih se očekuje donošenje samostalnih investicijskih odluka i procjene rizika ulaganja, kako rizika samog izdavatelja tako i tržišta kapitala i općih gospodarskih ili političkih okolnosti i izgleda, bez nepotrebnog oslanjanja na ovu publikaciju, te se, bez prethodnog odobrenja RBA, ne smije distribuirati, umnažati ili objavljivati u cijelosti ili djelomično ni u koju svrhu.

RBA objavljuje analize i u sklopu publikacija izrađenih i distribuiranih od strane Raiffeisen Centrobank, Austria ("RCB") te Raiffeisen Zentralbank AG, Austria ("RZB") pod imenom Raiffeisen ISTRAŽIVANJA.

Objava interesa i sukoba interesa:

RBA i/ili s njom povezano društvo i/ili zaposlenik RBA koji je sudjelovao na izradi publikacije i/ili zaposlenik RBA koji je imao pristup publikaciji prije njezine distribucije mogu imati ili imaju ili su imali značajan financijski interes u jednom ili više financijskih instrumenata izdavatelja koji su predmetom publikacije.

RBA i/ili s njom povezano društvo i/ili zaposlenik RBA koji je sudjelovao na izradi publikacije i/ili zaposlenik RBA koji je imao pristup publikaciji prije njezine distribucije mogu biti ili jesu u sukobu interesa u vezi s izdavateljem koji je predmetom publikacije.

Postoji mogućnost da RBA ili s njom povezano društvo: - trenutno obavlja ili je u prošlosti obavljala poslove glavnog voditelja ili suvoditelja postupka ponude financijskih instrumenata izdavatelja spomenutih u ovoj publikaciji; i/ili

- trenutno obavlja ili je u prošlosti obavljala poslove poslove održavatelja tržišta ili drugog održavatelja likvidnosti za financijske instrumente izdavatelja spomenute u ovoj publikaciji, i/ili

- ima sklopljen sporazum s izdavateljem koji se odnosi na pružanje usluga investicijskog bankarstva; i/ili

- ima sklopljen sporazum s izdavateljem koji se odnosi na poslove izrade preporuka.

Napominjemo da RBA, s njom povezana društva i zaposlenici ili članovi organa upravljanja, kao i osobe koje su sudjelovale u izradi ove publikacije te s njima povezane osobe možda drže ili trguju financijskim instrumentima ili posluju sa subjektima iz sektora na koje se ova publikacija odnosi. Međutim, RBA je primjenom mjera zaštite povjerljivosti i sprečavanja sukoba interesa u razumnoj mjeri osigurala da takva okolnost ni na koji način nije utjecala na bilo što navedeno u ovoj publikaciji. Na sukobe interesa primjenjuju se pravna, fizička i druga ograničenja (koja se zajednički nazivaju "Kineski zidovi"), a njihova je svrha je ograničiti protok informacija između poslovnog područja/organizacijske jedinice unutar RBA te ostalih društava unutar grupe. Tako je npr. Investicijsko bankarstvo, koje obuhvaća aktivnosti korporativnog financiranja putem tržišta kapitala, odvojeno fizičkim i drugim barijerama od jedinica trgovanja te jedinica za istraživanje i analizu.

Portfelji analitičara dostupni su na www.limun.hr.

Izjava analitičara: Financijska naknada autoru analize nije i neće biti povezana, izravno ili posredno, s preporukama ili stajalištima iznesenim u ovoj publikaciji.

RBA ima odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje svih poslova propisanih važećim Zakonom o tržištu kapitala i drugim važećim zakonima i podzakonskim propisima. Međutim, RBA je ovlaštena obavljati te poslove samo na teritoriju Republike Hrvatske, ne i drugdje. Ukoliko bi ova publikacija, u cijelosti ili djelomično, bila dostupna u bilo kojoj jurisdikciji osim Republike Hrvatske, treba je smatrati nepostojećom.

Ovaj dokument se ne smije distribuirati u UK, Japanu, Hong Kongu, Kanadi i SAD-u.