Tečaj CHF-a za redovnu otplatu kredita uz valutnu klauzulu u CHF – primjena fiksnoga tečaja do 31. ožujka 2016. godine

23.12.2015

Obavještavamo klijente Raiffeisenbank Austria d.d. koji imaju kredite uz valutnu klauzulu u CHF, da je zbog ponovnog izračuna konverzije kredita CHF u EUR, Uprava RBA za redovnu otplatu navedenih kredita, produljila primjenu fiksnoga tečaja utvrđenoga člankom 11.d. Zakona o potrošačkom kreditiranju na razini 6,39 HRK za 1 CHF.

 

Obavještavamo klijente Raiffeisenbank Austria d.d. koji imaju kredite uz valutnu klauzulu u CHF, da je zbog ponovnog izračuna konverzije kredita CHF u EUR, Uprava RBA za redovnu otplatu navedenih kredita, produljila primjenu fiksnoga tečaja utvrđenoga člankom 11.d. Zakona o potrošačkom kreditiranju na razini 6,39 HRK za 1 CHF.

Fiksni tečaj 6,39 HRK za 1 CHF, RBA će primjenjivati za redovnu otplatu kredita uz valutnu klauzulu u CHF, bez obzira na iznos kredita, do 31. ožujka 2016. godine.