Zahvaljujemo na poslanom zahtjevu.

Za pristup video identifikaciji ćete zaprimiti e-mail s detaljnim uputama na adresu koju ste naveli u zahtjevu.
E-mail će sadržavati link koji će vas odvesti na stranicu IDnow, rješenja koje koristimo za video identifikaciju.
Tamo ćete pronaći i detaljne upute kako ostvariti video poziv kojim ćete završiti postupak ugovaranja zatražene usluge.