Financijski pokazatelji

Popis financijskih pokazatelja za 2006.

Godišnje izvješće za 2006. godinu (1.353 KB)

Račun dobiti i gubitka te bilanca Banke i Grupe za 2006. godinu (93 KB)