FlexiBIZ štedni račun

FlexiBIZ štedni račun

Saznajte više
 

Imate li višak sredstava?

Rješenje je FlexiBIZ štedni račun!

Korištenje FlexiBIZ štednog računa omogućava vam raspolaganje vlastitim sredstvima u svakom trenutku, a da pritom ostvarujete više kamatne stope na štednju po viđenju, bez ugovora o oročenju. Sredstva na štednom računu se mogu putem iDIREKT internetskog bankarstva transferirati na neki od vaših računa otvorenih u RBA, čime ona postaju dostupna za obavljanje platnog prometa.

 

Prednosti

 • Kvalitetno upravljanje vlastitom likvidnošću

  Kvalitetno upravljanje vlastitom likvidnošću

  Sredstva su tu kad vam trebaju, a svaka kuna na vašem računu vrijedi više! 

 • Više kamatne stope na štednju po viđenju

  Više kamatne stope na štednju po viđenju

  Tromjesečni pripis ostvarene kamatne stope.

 • RBA IDIREKT internetsko bankarstvo

  RBA IDIREKT internetsko bankarstvo

  Koristite RBA internetsko bankarstva za FlexiBIZ štedni račun bez naknade!

Kamatne stope

 • Štednja po viđenju putem FlexiBIZ štednog računa

  Štednja po viđenju putem FlexiBIZ štednog računa

  Iznos štednje u kunama Kamatna stopa*
  0 - 200.000,00 HRK 0,20%
  200.000,01 - 600.000,00 HRK 0,30 %
  600.000,01 - 1,000.000,00 HRK 0,40 %
  1,000.000,01 - 2,000.000,00 HRK 0,50 %
  * Navedene kamatne stope primjenjuju se od 1. rujna 2016. godine

   

Podrška

RBA INFO

Info telefon za poslovne subjekte

E-mail

E-mail kontakt za poslovne subjekte

Poslovnice

Popis poslovnica