Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Saznajte više
 

RBA u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo i srednje gospodarstvo HAMAG BICRO sudjeluje u tri financijska instrumenta. Tim instrumentima se omogućuje odobravanje kredita malim i srednjim poduzetnicima uz državno jamstvo za povrat dijela glavnice.
ESIF pojedinačna jamstva poduzetnicima su sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".
Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj su namijenjena poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, a sufinancirana su iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Nacionalno jamstvo PLUS kao pojedinačno jamstvo za osiguranje poduzetničkih kredita.
EU ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI

HAMAG Bicro

Ruralni razvoj

 

Putem programa ESIF pojedinačna jamstva, osim osiguranja dijela glavnice kredita omogućuje se i subvencija kamatne stope sljedećim djelatnostima prema NKD klasifikaciji:
- C (prerađivačka)
- H (prijevoz obalnih ili vodenih puteva i skladištenje)
- I (smještaj i usluživanje hrane)
- R (umjetnost, zabava i rekreacija).

Subvencija kamate se odobrava isključivo na investicijske kredite te može iznositi do maksimalno polovice iznosa ukupno obračunate kamate po plasmanu utvrđene u otplatnom planu. 

Prednosti

 • Povoljniji uvjeti financiranja

  Povoljniji uvjeti financiranja

  Uvjeti financiranja su povoljniji u odnosu na redovne uvjete.

 • Niži troškovi

  Niži troškovi

  Kamatna stopa je niža u odnosu na standardnu ponudu.

 
 • Neprihvatljive djelatnosti
  • ♦ poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti
   ♦ kockarnice, kladionice i slične djelatnosti
   ♦ ugostiteljski objekti koji pretežito pružaju usluge točenja pića
   ♦ djelatnost trgovine, osim ukoliko je proizvod izrađen temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (know-how) subjekta malog gospodarstva 

    

 • Ulaganja za koje se ne može izdati Jamstvo
  • ♦ kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta 
   ♦ izgradnja/kupnja stambenih prostora
   ♦ izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi prodaje 
   ♦ izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
   kupnja pokretnina radi prodaje
   ♦ kupnja nekretnina, pokretnina te nabavka obrtnih sredstava od povezanih osoba 
   mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima te okvire za garancije, kredite i slično
   ♦ refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora
   ♦ ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno Pravilniku o izdavanju jamstava HAMAG–BICRO-a

    

ESIF Specifični uvjeti koji ovise o namjeni plasmana

 
 • MJERA A – investicijski krediti
  • Iznos jamstva: 150,000.00 – 2,000,000.00 EUR
   Maksimalna stopa jamstva: do 80%
   Obuhvat jamstva: glavnica kredita
   Trajanje jamstva: 1 – 10 god.
   Premija rizika: 0.25 – 0.50% od iznosa jamstva
   Udio obrtnih sredstava u kreditu: do 30 % od iznosa kredita
   Subvencija kamatne stope: prema NKD-u*

    *Krajnji korisnici klasificirani u sljedeće djelatnosti prema NKD-u ostvaruju mogućnost na subvenciju kamatne stope: C (prerađivačka), H (prijevoz i skladištenje – samo prijevoz koji se odnosi na obalne ili vodene putove), I (smještaj i usluživanje hrane) i R (umjetnost, zabava i rekreacija). Ukupne subvencije kamatne stope mogu iznositi do maksimalno polovice iznosa ukupno obračunate kamate po plasmanu utvrđene u otplatnom planu.

 • MJERA B – obrtna sredstva
  • Iznos jamstva: 150,000.00 – 1,000,000.00 EUR
   Maksimalna stopa jamstva: do 65%
   Obuhvat jamstva: glavnica kredita
   Trajanje jamstva: 1 – 5 god.
   Premija rizika: 0.50 – 1.00% od iznosa jamstva
   Udio obrtnih sredstava u kreditu: 100 % kredita
   Subvencija kamatne stope: nije primjenjivo 

Ostali jamstveni programi

 • EU POČETNIK

  EU POČETNIK

  MJERA A - INVESTICIJE - do 80% glavnice kredita
  ⇒ za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji - max do 10 milijuna kuna
  ⇒ za sve ostale djelatnosti - max do 3 milijuna kuna
  MJERA B - OBRTNA SREDSTVA - do 80% glavnice kredita
  ⇒ max do 1 milijun kuna
  MJERA C - INOVACIJE - do 80% glavnice kredita
  ⇒ max do 5 milijuna kuna

 • RASTIMO ZAJEDNO

  RASTIMO ZAJEDNO

  MJERA A – INVESTICIJE - do 50% glavnice kredita
  ⇒ za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji - max do 10 milijuna kuna
  ⇒ za sve ostale djelatnosti - max do 3 milijuna kuna
  MJERA B - OBRTNA SREDSTVA - do 50% glavnice kredita
  ⇒ max do 1 milijun kuna
  MJERA C - INOVACIJE - do 50% glavnice kredita
  ⇒ max do 5 milijuna kuna

Kontaktirajte nas

Zatražite dodatne informacije

Posjetite nas u jednom od centara poslovanja s poslovnim subjektima

Nazovite nas

RBA INFO telefon za poslovne subjekte