Posebni programi financiranja

EIF jamstvo

Posebni programi financiranja

EIF jamstvo

Saznajte više
 

EIF jamstvo vam omogućuje lakšu i bržu realizaciju kredita!

Sa ciljem dodatnog osnaživanja poduzetništva u Hrvatskoj, RBA je s Europskim investicijskim fondom (EIF) sklopila Ugovor o jamstvu za poticanje malih i srednjih poduzeća.
Izdavanjem jamstava omogućuje se lakša i brža realizacija kredita kao i mogućnost osiguranja kredita poduzetnicima koji nisu u mogućnosti ponuditi odgovarajuće osiguranje.

EIF jamstvo

 • Pogodnosti:

  Pogodnosti:

  •    povoljniji uvjeti financiranja, 
  •    smanjenje kamatne stope u odnosu na standardnu ponudu,
  •    garancija EIF-a se ne naplaćuje,
  •    EIF jamstvo se ne smatra državnom potporom,
  •    duži rok otplate kredita,
  •    brža obrada kreditnog zahtjeva,
  •    jednostavniji pristup sredstvima.

 • Uvjeti kreditiranja

  Uvjeti kreditiranja

  Vrsta kredita: kunski kredit, kunski kredit uz valutnu klauzulu EUR, devizni kredit u EUR
  Veličina klijenta: do 250 zaposlenih konsolidirano, promet < 43mn EUR, aktiva < 50mn EUR
  Maksimalan iznos kredita:  do 500.000 eura
  Namjena kredita: za investicije i obrtna sredstva
  Rok otplate: min. 1 godina, max. 7 godina, ne duže od 31.05.2023.g.