Stambeni krediti uz subvenciju RH

Stambeni krediti uz subvenciju RH

Saznajte više
 

Kupujete prvu ili veću nekretninu? Ili gradite kuću?

U suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) nudimo vam mogućnost stambenog kreditiranja uz subvenciju države, a sve u cilju kako bismo vam pomogli riješiti vaše stambeno pitanje. 

Zahtjev i svu dokumentaciju predajte u bilo kojoj poslovnici banke!

Prednosti

 • Bez dodatnih troškova

  Bez dodatnih troškova

  Bez naknade za obradu kredita i troška procjene nekretnine do 31.12.2018.

 • Subvencija

  Subvencija

  Tijekom prvih pet godina država subvencionira dio mjesečnog anuiteta ili rate (30% - 51%), ovisno o skupini u kojoj se, prema indeksu razvijenosti, nalazi nekretnina koja se kupuje ili gradi.

 • Odabir valute

  Odabir valute

  U kunama ili s valutnom kaluzulom u eurima.

Više informacija

 • Subvencija Republike Hrvatske

  Subvencija Republike Hrvatske

  • Krediti su namjenjeni za građane s prebivalištem u RH  do navršene 45. godine života

  • Kredit uz subvenciju namjenjen je za kupnju stana čija cijena s PDV-om ne prelazi 1.500,00 eura po metru kvadratnom. Cijena stana može biti i viša od 1.500,00 eura, ali se razlika ne subvencionira.

  • Kao korisnik ovog kredita u prvih pet godina plaćate određeni postotak anuiteta ili obroka, a drugi dio subvencionira država putem APN-a u postotku od 30%-51%. Postotak subvencije ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine  u kojoj je nekretnina koja se kupuje ili gradi.

 • Mogućnost produljenja subvencioniranja

  Mogućnost produljenja subvencioniranja

  Rok subvencioniranja moguće je produljiti:

  • kada je podnositelj zahtjeva za subvenciju ili član njegovog obiteljskog domaćinstva osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50%, upisan ili se tijekom prvih pet godina otplate utvrdi invaliditet i izvrši upis u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, kredit će se dodatno subvencionirati za još dvije godine 

  • kada se obitelj korisnika poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta u prvih pet godina otplate kredita, kredit će se dodatno subvencionirati za još dvije godine za svako novorođeno ili posvojeno dijete

 • Povoljni uvjeti kreditiranja

  Povoljni uvjeti kreditiranja

  Valuta kredita EUR HRK
  Iznos kredita od 27.000,00 do 100.000,00 EUR od 200.000,00 kuna do iznosa kunske protuvrijednosti od 100.000,00 eura po srednjem tečaju Banke važećem na dan zaprimanja zahtjeva za kredit
  Redovna kamatna stopa 2,99%, godišnja, fiksna za prvih 5 godina a promjenjiva za preostali rok otplate (EKS do 3,24%)
  Naknada za obradu kredita/Trošak procjene Bez naknade
  Rok otplate od 15 do 30 godina
  U promotivnom periodu do 30.9.2018. Banka plaća troškove procjene. 

   

   

 • Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova:

  Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova:

  Vrsta kamatne stope Fiksna na rok 5 godina, pa promjenjiva
  Valuta kredita HRK EUR
  Iznos kredita 450.000,00 60.000,00
  Redovna fiksna kamatna stopa 2,99% 2,99%
  Redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope 3,25% 3,25%
  Efektivna kamatna stopa (EKS)* 2,25% 2,25%
  Rok otplate kredita 240 mjeseci 240 mjeseci
  Broj anuiteta 240 240
  Mjesečni anuitet uz subvenciju RH i uz  fiksnu kamatnu stopu u prvih 5 godina otplate 1.745,41 232,72

  Mjesečni anuitet uz promjenjivu kamatnu stopu
  2.538,85 338,51 
  Kamata za razdoblje otplate kredita 156.599,40 20.879,40
  Interkalarna kamata 1.105,89 147,45
  Naknada za obradu kredita 0,00 0,00
  Ukupan iznos za plaćanje* 566.783,49 75.576,85

  Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz pretpostavku isplate kredita 1.8. i plaćanja interkalarne kamate do 31.8.2018., standardna anuitetska otplata. Mjesečni anuitet za prvih 5 godina otplate umanjen je za iznos subvencije RH.

  Za kredite u HRK redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope utvrđena je kao zbroj fiksnog dijela u visini od 3,16% i 12-mjesečnog prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH u kunama za rok dospijeća 364 dana ostvarenog na aukciji dana 26.6.2018. u visini 0,09%.

  Za kredite u EUR redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope utvrđena je kao zbroj fiksnog dijela u visini od 3,43% i 12 mjesečnog EURIBOR-a utvrđenog na dan 28.6.2018. u visini od -0,18%.

  *U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključeni su prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 198,00 HRK, postotak subvencije od 30% i trajanje subvencije 60 mjeseci. Trošak procjene snosi Banka.

   

  Dodatne informacije sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju:
  Kredit je osiguran hipotekom na nekretnini. Kredit  se može ugovoriti u stranoj valuti pa postoji rizik promjene tečaja koji može utjecati na promjenu visine ukupne ugovorne obveze kao i anuiteta/rata izraženo u kunama koju plaća potrošač.

  Po stambenim kreditima koji se ugovaraju uz promjenjivu kamatnu stopu ili uz fiksnu kamatnu stopu na određeni period pa promjenjiva postoji rizik promjene kamatne stope koji može utjecati na promjenu visine ukupne ugovorne obveze kao i anuiteta/rata izraženo u kunama koju plaća potrošač. 
  Po kreditu je obavezno sklapanje ugovora o dodatnim uslugama: polica osiguranja imovine i po potrebi polica osiguranja života.

 • Uvjeti i opće informacije

  Uvjeti i opće informacije

  Pogledajte uvjete i opće informacije o stambenom kreditu uz subvenciju RH te se informirajte o potrebnoj dokumentaciji i ostalim uvjetima.

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Email

Pošaljite nam email

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu