Gotovinski krediti

Učinite putovanje po svom mogućim i ispunite život nezaboravnim trenutcima

Gotovinski krediti

Učinite putovanje po svom mogućim i ispunite život nezaboravnim trenutcima

Saznajte više
Nenamjenski-krediti

Zahtjev za kredit (276 KB)

Potvrda poslodavca o zaposlenju (309 KB)

Osnovni podaci o sudužniku ili jamcu (435 KB)

Pregled parametara za utvrđivanje kamatne stope (98 KB)

Nenamjenski krediti - ostali uvjeti (150 KB)

Pojašnjenje novih Općih uvjeta u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama 7.3.2023. (98 KB)

Opći uvjeti u kreditnom poslovanju sa fizičkim osobama (360 KB)

Naknade u poslovima kreditiranja građana (148 KB)

Online gotovinski kredit - uvjeti i opće informacije (126 KB)

Nenamjenski kredit s fiksnom kamatnom stopom - osnovni uvjeti (161 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (105 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (301 KB)

Opće informacije o uslugama Banke (363 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (453 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (152 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba - u primjeni od 20.10.2023. (429 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (426 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe - u primjeni od 20.10.2023. (165 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Terminskog plana s primjenom od 20.10.2023. (123 KB)

Obavijest o pogodnostima i privremenoj promjeni naknada - travanj 2023 (168 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i Informacija o osiguranju 20.6.2023. i 30.6.2023. (190 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (564 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (515 KB)