Jučerašnji dan protekao je bez važnijih makroekonomskih objava

03.08.2022

Danas su na rasporedu važne makroekonomske objave s obje strane Atlantika. 

 

Pritom će fokus investitora s naše strane biti na objavi stope proizvođačkih cijena u europodručju za lipanj. Prema konsenzusu tržišnih očekivanja anticipirano je usporavanje stope na mjesečnoj razini. Signali u tom smjeru već su pristigli na krilima objave podataka o cijenama plaćenih proizvođačima u Njemačkoj za lipanj. Podsjetimo, cijene plaćene proizvođačima u Njemačkoj, mjerene indeksom proizvođačkih cijena, usporile su u lipnju na 32,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine te tako prekinule trend ubrzanja koji traje od početka 2021. godine. Sada predstoji vidjeti da li će se taj trend materijalizirati i na razini europodručja. Istovremeno će u fokusu investitora biti i objava o prometu u sektoru trgovine na malo za lipanj na razini europodručja. Očekujemo da će ista uputiti na smanjene kupnje dobara i robe koja nije nužno neophodna (poput namještaja i kućanskih aparata odnosno odjeće i obuće) uslijed negativnog efekta rastućih inflatornih pritisaka na raspoloživi dohodak europskih potrošača.