Aktivacija kartice

Vaša nova RBA debitna ili kreditna kartica nije aktivna zbog sprječavanja moguće zlouporabe. Aktivirajte karticu odmah po primitku jednostavno putem mobilnog ili internetskog bankarstvom!

Kako aktivirati karticu mobilnim bankarstvom?

 

Najbrži i najjednostavniji način aktivacije!

Opcija "Aktivacija kartica" vidljiva je u izborniku "Kartice" u vašem mBankingu samo ako imate kartice za aktivaciju:

1. na ekranu Aktivacija kartica označite karticu* koju želite aktivirati
2. pritisnite Aktiviraj karticu i pojavit će se poruka da je vaša kartica aktivirana i spremna za korištenje.

Kartice aktivirajte nakon što ih zaprimite poštom, odnosno kada ste provjerili da podaci s kartice odgovaraju podacima u aplikaciji.
*istovremeno je moguće aktivirati više kartica

Kako aktivirati karticu internetskim bankarstvom?

 

Opcija "Aktivacija kartica" vidljiva je u izborniku "Kartice" u vašem internetskom bankarstvu:
1. na ekranu Aktivacija debitnih i kreditnih kartica odaberite karticu* koju želite aktivirati 
2. klikom na Potvrdi autorizirajte zahtjev vašim uređajem (identično kao autorizacija platnih naloga)
3. nakon potvrde zahtjeva pojavit će se poruka da je vaša kartica spremna za korištenje.

Kartice aktivirajte nakon što ih zaprimite poštom, odnosno kada ste provjerili da podaci s kartice odgovaraju podacima u internetskom bankarstvu.
*istovremeno je moguće aktivirati više kartica

Kako aktivirati karticu pozivom?

 

Vašu RBA karticu možete aktivirati pozivom na RBA INFO telefon 072626262, odabirom tipke 1 za aktivaciju kartice.
Poziv se naplaćuje prema tarifi vašeg telekomunikacijskog operatera.

Reizdane kartice

 

Ponovno izdavanje kartice nakon isteka roka valjanosti:
- reizdana debitna kartica aktivna je odmah po prvoj PIN transakciji
- reizdana kreditna kartica aktivna je odmah s datumom važenja

Kartice izdane nakon prijave gubitka ili krađe, zbog oštećenja kartice ili promjene imena/prezimena potrebno je aktivirati putem mobilnog ili internetskog bankarstva ili pozivom na RBA INFO telefon.
 

Aktivirajte karticu

iDIREKT

Aktivirajte karticu putem iDIREKT internetskog bankarstva

Pozivi iz zemlje

Nazovite RBA INFO telefon

Pozivi iz inozemstva

Nazovite RBA INFO telefon