Turistički kredit

Pripremite se za novu sezonu uz RBA turistički kredit!

Turistički kredit

Pripremite se za novu sezonu uz RBA turistički kredit!

Saznajte više
 

Osvježite svoju ponudu!

Ako se bavite iznajmljivanjem smještaja turistima, iskoristite pogodnosti turističkog kredita kako bi pripremili svoje smještajne kapacite i najzahtjevnijim gostima. Bilo da kupujete, gradite, adaptirate svoje postojeće kapacitete ili nove, gradite bazen i uređujete okoliš, poboljšajte svoju uslugu i pripremite se za sezonu uz RBA turistički kredit.

 

PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI

Izgradnja, dogradnja, dovršenje smještajnih kapaciteta

Kupnja, adaptacija i opremanje smještajnih kapaciteta

Kupnja, gradnja bazena i okoliša (okućnice)
 

Refinanciranje turističkih RBA kredita i drugih banaka
 

Pogodnosti

 • Poček

  Poček

  Poček otplate glavnice i do 12 mjeseci.

 • Fleksibilna otplata kredita

  Fleksibilna otplata kredita

  Mogućnost izbora mjesečne ili godišnje otplate kredita.

 • Isplata kredita

  Isplata kredita

  Isplata cijelog iznosa odobrenog kredita na tekući račun ili u gotovini.

 • Moguće i bez hipoteke!

  Moguće i bez hipoteke!

  Mogućnost realizacije bez hipoteke do 110.000,00 HRK.

 • Bavite se isključivo turizmom

  Bavite se isključivo turizmom

  Korisnik kredita može biti i osoba koja ostvaruje prihod samo od bavljenja turizmom.

Uvjeti turističkog kredita

 • Odaberite jedan od dva modela kredita

  Odaberite jedan od dva modela kredita

  Iznos kredita (Model I) od 7.000,00 HRKdo 110.000,00 HRK 
  Iznos kredita (Model II) od 110.001,00 HRK do 1.500.000,00 HRK
  Rok otplate od 3 do 15 godina
  Obrada kredita bez naknade
  Kamatna stopa* 5,00%

  *Redovna kamatna stopa je promjenjiva i iskazana je na godišnjoj razini, a sastoji se od promjenjivog dijela (u visini jedinstvene kamatne stope na Trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske u kunama za rok dospijeća 364dana, ostvarene na aukciji dana 28.08.2018. koja iznosi 0,09%) i iz ugovorenog fiksnog dijela koji iznosi 4,91%. Tako utvrđena kamatna stopa vrijedi jedno referentno razdoblje (12 mjeseci).

  Provjerite detaljnije uvjete Turističkog kredita

 • Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova

  Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova

  Glavnica kredita 180.000,00 HRK
  Redovna kamatna stopa 5,00%
  Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,41%
  Rok otplate kredita 180 mjeseci
  Broj anuiteta 180
  Mjesečni anuitet 1.423,43 HRK
  Interkalarna kamata 715,07 HRK
  Kamata za razdoblje otplate kredita 76.217,40 HRK
  Naknada za obradu kredita  0,00 HRK
  Ukupan iznos za plaćanje 261.102,47 HRK

  Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz pretpostavku isplate kredita 1.11. i plaćanja interkalarne kamate do 30.11.2018., standardna anuitetska mjesečna otplata.
  U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključeni su prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 198,00 HRK i prosječan iznos troška procjene nekretnine u visini 1,200.00 HRK. 

  Sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju:

  -krediti u iznosu od 110.001,00 HRK do 1.500.000,00 HRK osigurani su hipotekom na nekretnini
  -po kreditima koji se ugovaraju uz promjenjivu kamatnu stopu postoji rizik promjene kamatne stope koji može utjecati na promjenu visine ukupne ugovorne obveze kao i anuiteta/rata izraženo u kunama, koje plaća potrošač. 
  -po kreditu je obvezno sklapanje ugovora o dodatnim uslugama: polica osiguranja života ili paket osiguranja plaćanja kredita za iznose kredita do 110.000,00 HRK te polica osiguranja imovine za kredite u iznosima većim od 110.000,00 HRK.

Zašto odabrati RBA?

 • Odaberite FlexiFIT paket tekućeg računa

  Odaberite FlexiFIT paket tekućeg računa

  Ukoliko vam kombinacija fleksibilnosti i vrijednosti zvuči privlačno, isprobajte naš FlexiFIT paket tekućeg računa! Pročitaj više

 • On-line bankarstvo (RBA na dlanu mobilno bankarstvo)

  On-line bankarstvo (RBA na dlanu mobilno bankarstvo)

  On-line bankarstvo (RBA na dlanu mobilno bankarstvo) pored niza bankarskih usluga dostupnih na internetskom bankarstvu, nudi i funkcionalnost "2 u 1" jer sadrži potpuno sigurno rješenje za autentifikaciju korisnika - mToken. Ova aplikacija pruža mnoge praktične i korisne funkcionalnosti! Pročitaj više

 • Zlatna RBICA nagrađuje svaki put

  Zlatna RBICA nagrađuje svaki put

  Ugovorite i koristite RBA kreditne kartice te potpuno besplatno sudjelujte u nagradnom programu Zlatna RBICA i trošite sakupljene kune Zlatne RBICE na prodajnim mjestima naših partnera. Pročitaj više