Loading...

Svaki RBA gotovinski kredit ima svoju priču

Zatraži onlinekeyboard_arrow_right

Svaki RBA gotovinski kredit ima svoju priču

ZAPOČNITE SVOJU PRIČU UZ POSEBNU PONUDU KREDITA:

KAMATNA STOPA 5,00% U EUR (EKS 5,92%)*
IZNOS DO 40.000 EUR
PONUDA U PAR MINUTA

Ispunite online zahtjev
U samo nekoliko minuta ispunite zahtjev i na e-mail adresu će vam stići ponuda kredita s detaljnim informacijama o uvjetima i popisom potrebne dokumentacije.
Zatražite onlinekeyboard_arrow_right
1

Izračunajte mjesečni anuitet

U kalkulator upišite traženi iznos gotovinskog kredita od minimalno 2.000 EUR do:
maksimalno 40.000 EUR za nove i postojeće RBA klijente s primanjima
maksimalno 10.000 EUR za klijente bez redovnih primanja u RBA

Unesite godišnju kamatnu stopu - 5,00 za RBA klijente ili 5,50 za ostale klijente te željeni rok otplate od 3 do 7 godina. Rok otplate duži od 7 godina moguć je za RBA klijente kod kredita većih od 2.700 EUR.

Više informacija potražite u Uvjetima gotovinskog kredita u eurima.

Posebnu ponudu kredita u kunama pogledajte u Uvjetima gotovinskog kredita u kunama

Izračun je informativnog karaktera.

Reprezentativni primjer gotovinskog kredita u EUR*

Iznos kredita (glavnica) 8.000,00 EUR
Redovna godišnja kamatna stopa 5,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,92%
Rok otplate kredita 7 god. (84 mj.)
Mjesečni anuitet 113,07 EUR
Kamata za razdoblje otplate kredita 1.497,88 EUR
Interkalarna kamata 32,88 EUR
Naknada za obradu kredita 0,00 EUR
Ukupan iznos za plaćanje 9.752,76 EUR

*Izračun reprezentativnih primjera iskazan je za klijente Banke uz pretpostavku isplate kredita 01.07.2021. i plaćanja interkalarne kamate do 31.07.2021. U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključen je trošak osiguranja plaćanja kredita u visini 1,5% iznosa kredita i mjesečna naknada za vođenje računa u visini 9,00 HRK.

2
3

Ponuda kredita unutar 5 minuta – što je potrebno znati?

Neovisno o tome odlučite li ispuniti online zahtjev za nenamjenski gotovinski kredit ili dogovoriti sastanak u poslovnici, proučite koje su vam informacije uz standardne osobne podatke i informacije o vašem zaposlenju potrebne kako biste dobili ponudu našeg gotovinskog kredita:

Dokumenti
pripremite/ponesite osobni dokument s vašim osobnim identifikacijskim brojem (OIB)
Dokumenti
prikupite informacije o prosječnim mjesečnim troškovima vašeg kućanstva (režije, hrana, drugi troškovi)
Dokumenti
provjerite iznose vaših drugih financijskih obveza (drugi krediti, limit dopuštenog prekoračenja po tekućem računu i limit po kreditnoj kartici)

Često postavljena pitanja

Informativnu ponudu gotovinskog kredita možete zatražiti online ili u poslovnici. Zatražite li ponudu online, sve ćete informacije primiti na e-mail te kod osobnog bankara možete doći već pripremljeni sa svom potrebnom dokumentacijom. Zatražite li ponudu direktno u poslovnici, kroz postupak predodobrenja koji traje 10-tak minuta proći ćete s našim djelatnikom te dobiti informaciju zadovoljavate li uvjete za dobivanje kredita kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji. Ako već imate status RBA klijenta i primili ste najmanje 11 redovnih primanja u zadnjih godinu dana na RBA tekući račun, možete odmah podnijeti zahtjev za kredit jer vam dodatna dokumentacija neće biti potrebna. Kada vaš zahtjev bude obrađen i odobren, pripremit ćemo ugovornu dokumentaciju i pozvati vas u poslovnicu. Ugovor o kreditu potpisujete u poslovnici i zajedno sa zadužnicom i izjavom o zapljeni po pristanku dužnika solemnizirate kod javnog bilježnika. Isplata kredita slijedi nakon primitka ovjerenih dokumenata.

Gotovinski kredit je nenamjenski kredit, što znači da njegova namjena nije unaprijed utvrđena, već tražitelj kredita odlučuje u koju svrhu će iskoristiti dobiveni iznos kredita.

Status klijenta imaju svi klijenti koji svoja redovita primanja (plaća ili mirovina) usmjeravaju na tekući/devizni račun u RBA, a ostvaruju ga i klijenti koji su u postupku otvaranja RBA tekućeg računa i usmjeravanja primanja na taj račun. Klijenti s deviznim primanjima ostvaruju status klijenta primitkom prvog redovnog priljeva na devizni račun u RBA.

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe, osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća Banci prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita itd. Svrha efektivne kamatne stope je mogućnost usporedbe troškova kredita kod svih banaka. Izračunava se u skladu s metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojom se uređuje EKS, a način izračuna jedinstven je za sve banke. Maksimalna EKS, ovisno o vrsti kredita, propisana je Zakonom o potrošačkom kreditiranju.

Kreditna sposobnost se utvrđuje prema našim internim aktima temeljem visine vaših prosječnih primanja i postojećih zaduženja. Postojeća zaduženja odnose se na iznose vaših ostalih financijskih obaveza poput drugih kredita, odobrenih limita prekoračenja po tekućem računu ili po kreditnim karticama i sl. Ako samostalno ne možete podići željeni iznos gotovinskog kredita, možete imati sudužnika.

Osnovna dokumentacija
• Zahtjev za kredit
• Preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu
• Potvrda poslodavca o zaposlenju (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit) ili e-radna knjižica
• Posljednja isplatna lista (ovjerena od strane poslodavca) ili Izvješće REGOS-a o primicima, obračunatim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja za posljednjih 6 mjeseci u elektronskom obliku (e-JOPPD obrazac)
• Promet po tekućem računu za posljednja 3 mjeseca (osim za klijente kojima je u RBA vidljiv promet za posljednja 3 mjeseca)

Tražitelj kredita obvezan je za sve sudionike u kreditu priložiti dokumentaciju na temelju koje se dokazuje visina primanja. Dokumentacija se razlikuje za pojedine sudionike, ovisno o vrsti poslovnog subjekta kod kojeg su zaposleni pa detaljnije informacije potražite u Ostalim uvjetima odobravanja gotovinskih kredita

Proces odobrenja gotovinskog kredita individualan je za svakog tražitelja kredita, kao i potrebno vrijeme za odgovor na predani zahtjev. Najjednostavniji postupak za realizaciju gotovinskog kredita možete ostvariti korištenjem opcije online ponude gotovinskog kredita, jer ćete tako najbrže dobiti informaciju možete li i koliki iznos gotovinskog kredita zatražiti. Iako se radi o informativnoj neobvezujućoj ponudi koja se temelji na vjerodostojnosti podataka koje ste unijeli u zahtjev, velika je vjerojatnost da ponuđenu opciju i realizirate. Odlično je što ćete uz ponudu dobiti i detaljne informacije o dokumentaciji koju trebate predati pa ćete uštedjeti na vremenu i manje puta dolaziti u poslovnicu.

Kredit se može isplatiti u gotovini ili prijenosom sredstava kredita na vaš račun, ovisno o tome što je definirano ugovorom o kreditu. Važno je napomenuti da je rok korištenja kredita najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Instrumenti osiguranja
• Zadužnica za sve sudionike u kreditu
• Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za sve sudionike u kreditu
Paket osiguranja plaćanja kredita kod UNIQA osiguranja d.d. ili Polica osiguranja života ugovorena na iznos kredita s jednokratnom uplatom premije kod UNIQA osiguranja d.d. ili drugog nama prihvatljivog osiguravatelja vinkulira u korist Banke.
Premija osiguranja uplaćuje se jednokratno prije korištenja kredita ili se usteže od iznosa kredita prilikom korištenja. Sve informacije o policama osiguranja dobit ćete u poslovnici.
Osim navedenih instrumenata osiguranja povrata kredita možemo zatražiti i druge instrumente osiguranja.

Kao korisnik kredita u svakom trenutku možete izvršiti prijevremenu djelomičnu ili konačnu otplatu kredita, samo trebate podnijeti pisani zahtjev. Na iznos kredita koji prijevremeno otplaćujete ne plaćate redovnu kamatu za preostali rok otplate. Za prijevremenu djelomičnu ili konačnu otplatu kredita naplaćuje se naknada sukladno zakonskim propisima, što možete provjeriti u dokumentu Naknade u poslovima kreditiranja građana.
4
Ispunite online zahtjev
U samo nekoliko minuta ispunite zahtjev i na e-mail adresu će vam stići ponuda kredita s detaljnim informacijama o uvjetima i popisom potrebne dokumentacije.
Dogovorite sastanak u poslovnici
Ako biste radije sve informacije saznali u poslovnici, dostavite nam vaše podatke.


© 2021 Raiffeisenbank Hrvatska, Magazinska cesta 69, Zagreb