Flexi current account

Open a Flexi current account, taking advantage of a number of benefits
and enjoy full flexibility!

Flexi current account

Open a Flexi current account, taking advantage of a number of benefits
and enjoy full flexibility!

Find out more

Uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja korisnika RBA Visa Platinum kreditne kartice (108 KB)

Produzeno jamstvo (158 KB)

Uvjeti za osiguranje korisnika kreditnih kartica banke (190 KB)