Bubašpara dječja stambena štednja

Za velike i male i brojne sretne trenutke od rođenja do 15. godine

Postani Bubašparac

Naši Bubašparci veselo zuje i o svim prednostima od cvijeta do cvijeta bruje:

  • atraktivna godišnja kamatna stopa
  • državna poticajna sredstva
  • niža naknada za vođenje računa - samo 1,50 kn/mjesečno
  • fleksibilna dinamika uplata
  • bez naknade za sklapanje ugovora

Uz Bubašparu učite djecu od malih nogu o vrijednosti novca i važnosti štednje te im omogućite ispunjenje dječjih snova

* The table can be scrolled left-right

* Tablicu možete pomicati lijevo-desno

Provjerite u primjerima izračuna kako Bubašpara štednja može s vremenom rasti:
Ugovoreni rok štednje 5 godina
Ugovorni iznos u kunama 28.000,00 17.000,00 10.000,00
Mjesečna uplata u kunama 419,00 250,00 150,00
Kamatna stopa 2% 2% 2%
Efektivna kamatna stopa (EKS) 3,12% 3,02% 2,86%
Ukupna ušteđevina u kunama 27.205,20 16.192,94 9.676,04

Izračun efektivne kamatne stope (EKS) se temelji na pretpostavci početka štednje na dan 1.4.2017. godine, a uključene su i naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji koja iznosi 0,00 kuna, naknada za vođenje računa u iznosu od 1,50 kn/mjesečno te DPS.
Državna poticajna sredstva (DPS) odobravaju se iz državnog proračuna RH, a iznos DPS-a može se mijenjati temeljem zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Odlukom Ministarstva financija, DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini iznosi 3,3%, odnosno maksimalno 165 kuna godišnje.
U izračun nisu uključeni porez na kamatu koji iznosi 12% te prirez koji ovisi o mjestu prebivališta stambenog štediše.
Primjeri izračuna su isključivo informativnog karaktera te se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Akcija traje do 30.09.2017.

Kako postati Bubašparac? Jednostavno i lako!

Dogovorite sastanak u RBA poslovnici i ponesite rodni list i OIB vašeg djeteta.
Nemojte poslati baku ili djeda jer štednju u ime maloljetnog djeteta može ugovoriti isključivo zakonski zastupnik, no za uplate na otvorenu štednju svi su dobrodošli – i djedovi i bake i stričevi i tete i ujaci i ujne i svi ostali koji žele pridonijeti bržem ispunjenju snova vašeg djeteta.

Neka vaše dijete postane Bubašparac

Za ugovaranje Bubašpara dječje stambene štednje popunite obrazac i izaberite poslovnicu koja vam najviše odgovara.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.