This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Slanjem zahtjeva za dogovaranje sastanka na daljnju obradu dajem suglasnost Raiffeisenbank Austria d.d. da moje osobne podatke navedene u ovoj kontakt formi, kao i broj telefona i e-mail adresu može obrađivati i koristiti u svrhu ostvarenja kontakta vezano za dogovaranje sastanka u poslovnici.

All relevant information related to processing your personal data is available in our Rules of Personal Data Treatment.