PRAVILA NAGRADNE IGRE ″Uz aktivaciju mojaRBA do pametnog uređaja″

Temeljem Zakona o igrama na sreću  (NN br. 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br.  8/2010), Raiffeisenbank Austria d.d., OIB 53056966535, Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, utvrđuje sljedeća

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

″Uz aktivaciju mojaRBA do pametnog uređaja″

 

Članak 1.

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, Hrvatska, OIB 53056966535 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru ″Uz aktivaciju mojaRBA do pametnog uređaja″ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), koja će se održati u razdoblju od 21. rujna do 20. studenog 2020. godine na području Republike Hrvatske, u svrhu promoviranja aplikacije mobilnog bankarstva mojaRBA.

 

Nagradna igra je podijeljena u 9 krugova:

1. krug  – 21.9. od 00:00 do 25.9.2020. do 15:00

2. krug  – 25.9. od 15:00 do 2.10.2020. do 15:00

3. krug  – 2.10. od 15:00 do 9.10.2020. do 15:00

4. krug – 9.10. od 15:00 do 16.10.2020. do 15:00

5. krug – 16.10. od 15:00 do 23.10.2020. do 15:00

6. krug – 23.10. od 15:00 do 30.10.2020. do 15:00

7. krug – 30.10. od 15:00 do 6.11.2020. do 15:00

8. krug – 6.11. od 15:00 do 13.11.2020. do 15:00

9. krug – 13.11. od 15:00 do 20.11.2020. do 15:00

 

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog Pravilnika, osim zaposlenika Raiffeisenbank Austria d.d. i ostalih članica Raiffeisen Grupe, te drugih osoba koje su direktno uključene u priređivanje i organizaciju Nagradne igre i/ili izvlačenje dobitnika.

Članak 3.

Nagradna igra ima 9 krugova, a za Nagradnu igru utvrđuje se nagradni fond od 18 nagrada ukupne vrijednosti od 90.018,75 kuna prema sljedećoj specifikaciji:

 

Krug izvlačenja

Nagrada

Broj nagrada

Pojedinačna vrijednost nagrade

1. krug

mobitel iPhone 11 Pro Max, crni

1

 8.498,75 kn

 

smartwatch Apple Watch Series 5 GPS, 44mm, crni

1

 3.749,00 kn

2. krug

mobitel Samsung Galaxy S20 Ultra, crni

1

 8.123,75 kn

 

smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 (R840), 45mm, crni

1

 2.687,00 kn

3. krug

mobitel Huawei P40 PRO 5G, 6,58“, crni

1

 5.998,75 kn

 

smartwatch Huawei Watch GT2e, crni

1

     949,00 kn

4. krug

mobitel iPhone 11 Pro Max, crni

1

 8.498,75 kn

 

smartwatch Apple Watch Series 5 GPS, 44mm, crni

1

 3.749,00 kn

5. krug

mobitel Samsung Galaxy S20 Ultra, crni

1

  8.123,75 kn

 

smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 (R840), 45mm, crni

1

 2.687,00 kn

6. krug

mobitel Huawei P40 PRO 5G, 6,58“, crni

1

 5.998,75 kn

 

smartwatch Huawei Watch GT2e, crni

1

    949,00 kn

7. krug

mobitel iPhone 11 Pro Max, crni

1

 8.498,75 kn

 

smartwatch Apple Watch Series 5 GPS, 44mm, crni

1

 3.749,00 kn

8. krug

mobitel Samsung Galaxy S20 Ultra, crni

1

  8.123,75 kn

 

smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 (R840), 45mm, crni

1

 2.687,00 kn

9. krug

mobitel Huawei P40 PRO 5G, 6,58“, crni

1

 5.998,75 kn

 

smartwatch Huawei Watch GT2e, crni

1

      949,00 kn

 

UKUPNO

18

 90.018,75 kn

 

Priređivač se obvezuje platiti 5% od utvrđene vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 4.

a) Način sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruju svi novi korisnici mojaRBA mobilnog bankarstva koji u razdoblju od 21. rujna do 20. studenog aktiviraju aplikaciju mojaRBA mobilno bankarstvo po prvi puta te unutar navedenog razdoblja izvrše barem jednu transakciju putem aplikacije mojaRBA mobilno bankarstvo. Transakcije koje sudjeluju u nagradnoj igri su: Foto nalog, Novi nalog, Vlastiti prijenos, Mjenjačnica, KlikPay i Ponovno plaćanje (ponavljanje već provedenog naloga).

Za sudjelovanje u nagradnoj igri nije potrebna dodatna prijava, već klijenti izvršenjem barem jedne transakcije u navedenom razdoblju automatski sudjeluju u nagradnoj igri (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Sudionici koji ostvare pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, sudjeluju u krugu izvlačenja u kojem je njihova transakcija izvršena i provedena te u svim narednim krugovima do eventualnog dobivanja nagrade.

Svaki sudionik Nagradne igre može dobiti samo jednu nagradu.

 

b) Postupak izvlačenja nagrada

Javno izvlačenje nagrada održat će se tjedno u prostorijama Priređivača (Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb).

Izvlačenja će se održati prema sljedećem rasporedu:

1. krug –   2.10.2020.

2. krug –   9.10.2020.

3. krug – 16.10.2020.

4. krug – 23.10.2020 .

5. krug – 30.10.2020.

6. krug –   6.11.2020.

7. krug – 13.11.2020.

8. krug – 20.11.2020.

9. krug – 27.11.2020.

Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija.

Dobitnici će biti izvučeni elektronskim putem pomoću računala, metodom slučajnog odabira između Sudionika koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja. 

Nagrada nije prenosiva.

O izvlačenju nagrada bit će sačinjen zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Tročlana komisija potvrdit će istinitost podataka o dobitnicima.

Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

c) Preuzimanje nagrada

Preuzimanje nagrada se vrši u jednoj od poslovnica Raiffeisenbank Austria d.d., u dogovoru s dobitnikom.

Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Dobitnici se prilikom preuzimanja nagrade moraju identificirati osobnom iskaznicom te potpisati Izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju daljnje obveze Priređivača nagrade prema njima.

U slučaju da Dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu ista će od strane Priređivača biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

Priređivač ne snosi troškove prijevoza ili putovanja ili bilo kakve druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Članak 5.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 6.

Obzirom na to da su Sudionici klijenti Priređivača, sve informacije o obradi njihovih osobnih podataka dostupne su u dokumentu Pravila postupanja Raiffeisenbank Austria d.d. s osobnim podacima fizičkih osoba.

Preuzimanjem nagrade u nagradnoj igri sudionici daju privolu da Priređivač, ako postanu dobitnici nagrada, može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, elektroničkom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i sl. u svrhu eventualne javne objave rezultata Nagradne igre, kako  prilikom objave Dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.   

Članak 7.

Dobitnici nagrada ne snose nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 8.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

 

U slučaju da ukupan nagradni fond iz Članka 3. nije podijeljen (nepodijeljene ili nepreuzete nagrade), a ukupan zbroj vrijednosti istog fonda iznosi 5.000 kn ili više, Priređivač će broj takvih nagrada utvrditi zapisnički, uz nazočnost javnog bilježnika i organizirati javnu dražbu na kojoj će se one prodati. Prikupljena sredstva bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća sva prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila Nagradne igre bit će objavljena na internetskoj stranici Priređivača, uz navođenje klase, ur. broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija za Pravila.

 

Članak 10.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o eventualnom prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/369

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 11. rujan 2020.