mojaRBA nagradna igra
Svaki tjeDAN poklon vriJEDAN

mojaRBA nagradna igra
Svaki tjeDAN poklon vriJEDAN

Pravila nagradne igre

 

 

mojaRBA - aplikacija koja te daruje cijelog prosinca!
 

Prijavi se u mojaRBA aplikaciju tijekom prosinca i osvoji jednu od vrijednih dnevnih i tjednih nagrada.

Uz mojaRBA, blagdansko darivanje traje cijeli mjesec!

 

Temeljem Zakona o igrama na sreću  (NN br. 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br.  8/2010), Raiffeisenbank Austria d.d., OIB 53056966535, Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, utvrđuje sljedeća

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

″Svaki tjeDAN poklon vriJEDAN″

 

Članak 1.

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, Hrvatska, OIB 53056966535 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru ″Svaki tjeDAN poklon vriJEDAN″ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), koja će se održati u razdoblju od 01. prosinca do 31. prosinca 2021. godine na području Republike Hrvatske, u svrhu promoviranja aplikacije mobilnog bankarstva mojaRBA.

Nagradna igra je podijeljena u 5 krugova:

1. krug - 01. - 05.prosinca.2021.
2. krug - 06. - 12. prosinca 2021.
3. krug - 13. - 19. prosinca 2021.
4. krug - 20. - 26. prosinca 2021.
5. krug - 27. - 31. prosinca 2021.

 

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovih Pravila, osim zaposlenika Raiffeisenbank Austria d.d. i ostalih članica Raiffeisen Grupe, te drugih osoba koje su direktno uključene u priređivanje i organizaciju Nagradne igre i/ili izvlačenje dobitnika.

 

Članak 3.

Nagradna igra ima 5 krugova, a za Nagradnu igru utvrđuje se nagradni fond od 36 nagrada (5 mobitela i 31 RBA poklon paket) ukupne vrijednosti od 51.336,13 kuna prema sljedećoj specifikaciji:

Krug izvlačenja

Nagrada

Pojedinačna vrijednost nagrade

Broj nagrada

Ukupna vrijednost nagrada

1. krug

RBA poklon paket (Bobby ruksak, termos šalica, Octopus kabel)

 261,24 kn

5

1.306,20 kn

 

mobitel Samsung Galaxy S 21 Ultra

9.485,07 kn

1

9.485,07 kn

2. krug

RBA poklon paket (Bobby ruksak, termos šalica, Octopus kabel)

261,24 kn

7

1.828,68 kn

 

mobitel Apple iPhone 13

7.391,24 kn

1

7.391,24 kn

3. krug

RBA poklon paket (Bobby ruksak, termos šalica, Octopus kabel)

261,24 kn

7

1.828,68 kn

 

mobitel Samsung Galaxy S 21 Ultra

9.485,07 kn

1

9.485,07 kn

4. krug

RBA poklon paket (Bobby ruksak, termos šalica, Octopus kabel)

261,24 kn

7

1.828,68 kn

 

mobitel Apple iPhone 13

7.391,24 kn

1

7.391,24 kn

5. krug

RBA poklon paket (Bobby ruksak, termos šalica, Octopus kabel)

261,24 kn

5

1.306,20 kn

 

mobitel Samsung Galaxy S 21 Ultra

9.485,07 kn

1

9.485,07 kn

 

 

UKUPNO

36

51.336,13 kn 

Priređivač se obvezuje platiti 5% od utvrđene vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.

           

Članak 4.

a) Način sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruju svi korisnici mojaRBA mobilnog bankarstva koji se u razdoblju od 01. do 31. prosinca 2021. barem jedan puta uspješno prijave u mojaRBA aplikaciju mobilnog bankarstva.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri nije potrebna dodatna aktivnost, već korisnici jednom prijavom u aplikaciju u razdoblju trajanja nagradne igre automatski sudjeluju u nagradnoj igri (u daljnjem tekstu: Sudionici). Sudionici koji se prijave u aplikaciju jednom dnevno sudjeluju u izvlačenju dnevne nagrade te ujedno time ulaze i u izvlačenje glavne tjedne nagrade (u krugu izvlačenja u kojem je izvršena njihova prijava). Višestruke prijave Sudionika u toku dana ne povećavaju mogućnost Sudioniku za osvajanje dnevne nagrade jer se višestruke prijave u toku dana smatraju kao jedna prijava.

Svaki Sudionik može se prijaviti u aplikaciju svaki dan tijekom trajanja Nagradne igre, čime si povećava mogućnost dobivanja dnevne i tjedne nagrade no ukupno može dobiti samo jednu dnevnu (RBA poklon paket) i jednu glavnu tjednu nagradu (mobitel) tijekom ukupnog trajanja Nagradne igre.

 

b) Postupak izvlačenja nagrada

Javno izvlačenje nagrada održat će se tjedno u prostorijama Priređivača (Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb).

Izvlačenja će se održati prema sljedećem rasporedu:

1. krug –   9. prosinca 2021.
2. krug –   16. prosinca 2021.
3. krug –   23. prosinca.2021.
4. krug –   30. prosinca 2021.
5. krug –   5. siječnja 2022.

Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija.

Dobitnici će biti izvučeni elektronskim putem pomoću računala, metodom slučajnog odabira između Sudionika koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja. 

Nagrada nije prenosiva.

O izvlačenju nagrada bit će sačinjen zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Tročlana komisija potvrdit će istinitost podataka o dobitnicima.

Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 

c) Preuzimanje nagrada

Preuzimanje nagrada se vrši u jednoj od poslovnica Raiffeisenbank Austria d.d., u dogovoru s dobitnikom.

Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Dobitnici se prilikom preuzimanja nagrade moraju identificirati osobnom iskaznicom te potpisati Izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju daljnje obveze Priređivača nagrade prema njima.

U slučaju da Dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu ista će od strane Priređivača biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

Priređivač ne snosi troškove prijevoza ili putovanja ili bilo kakve druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

 

Članak 5.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

 

Članak 6.

Obzirom na to da su Sudionici klijenti Priređivača, sve informacije o obradi njihovih osobnih podataka dostupne su u dokumentu Pravila postupanja Raiffeisenbank Austria d.d. s osobnim podacima fizičkih osoba.

Preuzimanjem nagrade u nagradnoj igri sudionici daju privolu da Priređivač, ako postanu dobitnici nagrada, može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, elektroničkom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i sl. u svrhu eventualne javne objave rezultata Nagradne igre, kako  prilikom objave Dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.   

 

Članak 7.

Dobitnici nagrada ne snose nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.

 

Članak 8.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

U slučaju da ukupan nagradni fond iz Članka 3. nije podijeljen (nepodijeljene ili nepreuzete nagrade), a ukupan zbroj vrijednosti istog fonda iznosi 5.000 kn ili više, Priređivač će broj takvih nagrada utvrditi zapisnički, uz nazočnost javnog bilježnika i organizirati javnu dražbu na kojoj će se one prodati. Prikupljena sredstva bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od isteka roka za podizanje nagrada.

 

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća sva prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila Nagradne igre bit će objavljena na internetskoj stranici Priređivača, uz navođenje klase, ur. broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija za Pravila.

 

Članak 10.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o eventualnom prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača.

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/522

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 17. studeni 2021.