Primijetili smo sljedeći sigurnosni propust:

Task hijacking (TH1)
 
Izgleda da vaš uređaj ne zadovoljava sigurnosne preduvjete za korištenje mojaRBA. Prilikom korištenja mojaRBA sigurnosni mehanizmi aplikacije identificirali su da se mojaRBA koristi na uređaju koji pokušava preuzeti kontrolu nad zadacima koji se istovremeno izvršavaju na vašem uređaju, a jedan od njih je i rad mojaRBA aplikacije.
 
Sukladno članku 48. Općih uvjeta za korištenje iDIREKT servisa za fizičke osobe, u slučaju sumnje na kompromitiranost uređaja na kojem se koristi mojaRBA, Banka ima pravo privremeno blokirati korištenje usluge dok se navedeni sigurnosni propusti ne uklone.
 
Ako mislite da vaš uređaj nije kompromitiran na ovaj način, navedeno možete provjeriti s proizvođačem uređaja.