Primijetili smo sljedeći sigurnosni propust:

Pokušaj izmjene koda (HF1)
 
Izgleda da vaš uređaj ne zadovoljava sigurnosne preduvjete za korištenje mBIZ. Prilikom korištenja mBIZ sigurnosni mehanizmi aplikacije identificirali su da uređaj pokušava izmijeniti izvorni kod i način rada aplikacije mBIZ. 
 
Sukladno članku 48. Općih uvjeta za korištenje iDIREKT servisa za fizičke osobe, u slučaju sumnje na kompromitiranost uređaja na kojem se koristi mBIZ, Banka ima pravo privremeno blokirati korištenje usluge dok se navedeni sigurnosni propusti ne uklone.

Ako mislite da vaš uređaj nije kompromitiran, navedeno možete provjeriti s proizvođačem uređaja.